Op 29 november j.l. werd bekend dat 3 consortia van maritieme en aerospace bedrijven en kennisinstellingen subsidies toekend hebben gekregen vanuit de regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) van het ministerie van EZK. Vooruitlopend op dit besluit is op de NMC-jaarbijeenkomst op 12 oktober te Den Helder al uitgebreid stilgestaan bij het in dat kader relevante Maritiem Masterplan. Sinds mei dit jaar hebben 26 consortia aanvragen ingediend met een omvang van €530 miljoen. In totaal gaat het om 214 unieke organisaties, waarvan 60% mkb. 

De subsidie uit de Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband uit de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren (hierna: de mobiliteitssectoren), die willen bijdragen aan verduurzaming van deze sectoren.  

Projecten 

Na selectie werd de subsidie toegekend aan 8 veelbelovende projecten. Bij 5 van de 8 projecten zijn NIDV deelnemers aangesloten. Het betreft hier onder meer de volgende projecten: 

  • Green Transport Delta – Elektrificatie – VDL Nedcar B.V. 
  • Green Transport Delta – Waterstof – DAF Trucks N.V. 
  • BrightSky – JetSupport B.V. 
  • Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart – Fokker Aerostructures B.V. 
  • MENENS (Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart) – Fugro N.V. 

 Maritiem Masterplan 

Via de maritieme R&D projecten wordt slimme kennis en technologie binnen Nederland ontwikkeld voor de verduurzaming van de scheepvaart. De toekenning van de subsidie is een belangrijke eerste stap voor het realiseren van het Maritiem Masterplan, een plan om wereldwijd leidend te worden in de bouw en het gebruik van slimme, schone en veilige schepen. In 2030 wil de sector 50 emissieloze schepen in de vaart hebben. 

De kwalitatief goede voorstellen die geen RDM-subsidie ontvangen, worden mogelijk opnieuw in beschouwing genomen via de aanvraag die de Nederlandse maritieme sector heeft ingediend voor toekenning van 365,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. 

Meer informatie: RVO.nl