Tijdens de REAIM Summit heeft de NIDV met de Nederlandse AI-Coalitie een break-out sessie georganiseerd over het verantwoord ontwikkelen van AI in de militaire context. Om AI ethische, juridische, sociale en veilige keuzes te laten maken is het betrekken van industriële ontwikkelaars en kennisinstellingen essentieel.

Tijdens de break-out sessie werd het spel ‘Age of AI’ gespeeld. Dit spel, ontworpen door TNO in samenwerking met het ministerie van Defensie, zorgt voor een scenario waarbij de spelers moeten invullen welke mogelijkheden zij het AI-systeem geven. Experts reflecteerden vervolgens op de keuzes van het publiek. Het panel van experts bestond uit Jeroen Naves van Pels Rijcken, Sophie Kuijt van IBM Nederland, Joël Postma van het ministerie van Defensie en Prof. Dr. Emile Aarts emeritus professor aan Tilburg University. De moderatie vond plaats onder leiding van Joris den Bruinen van Security Delta en Gillian van de Boer-Visschedijk van TNO begeleidde het publiek door het spel.

Het spel bevatte een scenario waarbij F-35 jachtvliegtuigen beschermd moesten worden in het fictieve Mombas. De jachtvliegtuigen stonden onder dreiging van vrijheidsstrijders uit Mombas. Het publiek had de taak om een AI-beveiligingssysteem te ontwerpen waarbij zij bepaalde welke vaardigheden het systeem had. Verschillende stellingen bepaalde deze vaardigheden. Verder kreeg het publiek kreeg de vraag welke eigenschappen binnen een AI-systeem zij het belangrijkste vonden en of de focus van het systeem moest liggen op efficiëntie of privacy. Het expertpanel had vervolgens de kans om te reageren op de keuze van het publiek. Het inschakelen van externe partijen, vooral industrie en kennisinstellingen, leidde tot een interessante discussie waarbij het panel verschillende visies op het vraagstuk gaf. De algehele conclusie van het spel was dan ook dat deze brede visie van nodig is om ethische, juridische, sociale en veilige keuzes te maken.

Daarnaast was er tijdens de summit een doorlopend programma van ‘Responsible Innovation Talks’ waarbij vooral Nederlandse bedrijven hun pitch en visie konden delen. Ook hierbij is de NIDV samen met de NL-AIC, TNO en Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) betrokken geweest.