Energievoorzieningen mobiele kampementen

 

Hoe kan de Landmacht mobiele eenheden (30 – 150 personen) van energie voorzien zonder/minder gebruik te maken van fossiele brandstof?

Energie voor mobiele kampementen

Op dit moment worden eenheden uitgerust met 3, 6, of 17kW dieselaggregaten om te voorzien in de energiebehoefte. De aggregaten draaien een groot deel van de tijd onderbelast en zijn naar verwachting vaak over-gedimensioneerd omdat er geen verbruiksprofielen inzichtelijk zijn. Dit heeft brandstofverspilling, inclusief bijbehorende herrie en emissies tot gevolg.

De krijgsmacht beschikt op dit moment niet over de mogelijkheid om haar eenheden op pelotons- en compagniesniveau (30 – 150 personen) uit te rusten met efficiënte systemen die voorzien in hun daadwerkelijke energiebehoefte, maar niet of minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Een dergelijke capaciteit is met het oog op de energietransitie op korte en lange termijn wel wenselijk om enerzijds te voldoen aan beleidsmaatregelen maar anderzijds operationele voordelen te halen zoals het verkleinen van de logistieke afhankelijkheid en verlagen van geluids- en warmtesignaturen van de eenheid.

Informatie- en verdiepingssessies

Het Energietransitie-team van de Landmacht is binnen het thema energievoorzieningen voor mobiele kampementen op zoek naar partners om samen te werken aan korte en lange termijn doelstellingen.

Doormiddel van deze eerste sessie willen we geïnteresseerde partijen informeren over onze uitdaging, met als doel om onze vraag en eventuele oplossingsrichtingen dichter bij elkaar te brengen. De verschillende oplossingsrichtingen kunnen later verder worden verkend in verdiepingssessies.

Het Energietransitie-team van de Landmacht organiseert een webinar om dieper in te gaan op de uitdaging die de krijgsmacht heeft en de militaire context waarbinnen die zich bevindt. Vervolgens zal er tijd zijn voor vragen. Alle vragen worden verzameld en naderhand centraal openbaar gepubliceerd. Iedereen die geïnteresseerd is voor de vervolgsessies wordt daarvoor uitgenodigd.

Meedoen?

Meld je aan middels het formulier naar energietransitie.landmacht@mindef.nl vóór 28 juni 2021, 17:00u

Vermeld op het formulier wie je bent, waarom je mee wilt doen en op welk e-mailadres we je kunnen uitnodigen voor het webinar.