Kolonel Harold Boekholt wordt per 1 december 2021 de nieuwe Directeur Projecten bij de Defensie Materieelorganisatie (DMO). Dat gebeurt onder gelijktijdige bevordering tot commodore. Als Directeur Projecten krijgt hij de leiding over alle Defensiebrede (inter) nationale Materieelprojecten van de DMO. Boekholt volgt commandeur Dick Kreiter op.

Tekst: Defensie.nl. Foto:

De functie brengt aanzienlijke bestuurlijke en politieke zichtbaarheid met zich mee. Dat geldt binnen Defensie, maar ook richting industrie en kennisinstituten. Gevraagd worden onderhandelingsvaardigheid, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Die zijn onmisbaar in een uitdagende omgeving met tegengestelde belangen en veel externe invloeden.

Ervaring en leiderschapsstijl

Doorslaggevend voor de keuze voor Boekholt is zijn ervaring in het operationele, operatie-ondersteunende, plannen en materieel-logistieke domein. Daarnaast telden zijn betrokkenheid bij projecten op het gebied van bedrijfsvoering en strategie en zijn stijl van leidinggeven. Boekholt behoudt het overzicht, ook bij complexe besluitvormingssituaties. Hij kan visie en strategie helder vertalen naar alle niveaus. Boekholt is daadkrachtig en koersvast, maar speelt indien nodig flexibel in op veranderingen.

Kolonel Boekholt begon zijn loopbaan bij Defensie als officier bij de genie en later bij de luchtmobiele brigade. Met de aanschaf van nieuwe helikopters in de jaren ’90 ontstond een behoefte bij de landmacht en de luchtmacht om de samenwerking verder vorm te geven. Boekholt schoolde als proef om tot Apachevlieger en droeg bij aan de integratie van dit toestel in operaties en de samenwerking tussen de krijgsmachtdelen.

Deze ervaring vulde hij aan met functies in het materieel-logistieke- en plannendomein bij onder meer het LCW en de luchtmachtstaf. Met het opstellen van de strategische visie voor de luchtmacht en het strategisch plan voor de Vliegbasis Eindhoven, bewees hij een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan strategische dossiers.