Op 5 en 6 juni vond de NIDV masterclass Landmacht plaats. In nauwe samenwerking met de Landmacht was een vol en intensief 2 daags programma opgesteld. De animo onder de bedrijven om deel te nemen was groot: de 25 plaatsen voor de Masterclass waren snel gevuld.

Dag 1 op de Kromhoutkazerne in Utrecht had meer een informatief karakter: hoe werkt de landmacht, welke (inkoop)projecten lopen, en wat speelt er op het gebied van innovatie, bijvoorbeeld ook in relatie tot het European Defence Fund. Ook was er gelegenheid om ervaringen – over en weer- uit te wisselen ten aanzien van het samenwerken tussen bedrijfsleven en defensie.

Einde van de middag vertrok men richting Giethoorn, waar overnacht kon worden en waar de deelnemers tijdens een diner in ontspannen setting nader kennis konden maken.

Op de tweede dag werd het gezelschap gastvrij ontvangen door de 43 Gemechaniseerde brigade op de Johannes Postkazerne. Brigadegeneraal Boom trapte de dag af met een zeer indrukwekkende toespraak over het huidige dreigingsbeeld, de behoefte van de landmacht en de urgentie voor opschaling. Deze tweede dag stond meer in het teken van operationele zaken zoals de taken, inrichting en instandhouding van de brigade. De deelnemers kregen een uitgebreide rondleiding langs de onderhoudswerkplaatsen en verschillend materieel. Dat gaf een nuttige kijk in de keuken. Bijzonder was ook de uitleg van de simulatiemogelijkheden die de brigade heeft met enerzijds het Mobile Combat Training Center (MCTC), anderzijds de simulatie-opzet van de gevechtsvoertuigen.

Ondanks het volle programma was er genoeg ruimte voor vragen en discussie. Hetgeen resulteerde in aanknopingspunten voor zowel de bedrijven, als defensie en de NIDV!

Aankomende evenementen

Laatste nieuws