De AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), waarbij de NIDV is aangesloten, heeft de cijfers van het afgelopen jaar over de defensie- en veiligheidssector in Europa gepubliceerd. 2020 was in vele opzichten een uitdagend jaar.  In deze editie van de ASD Facts & Figures is de ernstige impact van de Covid-19 crisis op onze industrieën verwerkt. Tegelijkertijd is ook de veerkracht duidelijk waarmee onze bedrijven deze ongekende uitdaging het hoofd bieden en de rol die bijbehorende technologieën spelen in de ondersteuning van de civiele maatschappij tijdens deze crisis.

Download 2021 Facts & Figures (pdf)

Dankzij het strikt publieke karakter van de defensiemarkt en de lange cycli van defensieprogramma’s heeft de Europese defensiesector minder te lijden gehad onder de gevolgen van de crisis dan andere sectoren. In 2020 genereerde de Europese defensie-industrie een omzet van 119 miljard euro. Ondanks alle uitdagingen die 2020 met zich meebracht, nam het aantal banen in de Europese defensie-industrie ten opzichte van 2019 met 22.000 toe tot meer dan 462.000.

De sector had echter wel te kampen met moeilijkheden in verband met Covid-19 op het gebied van productieprocessen en toeleveringsketens.  Na de financiële crisis in 2008/2009 hebben de Europese regeringen hun defensie-uitgaven drastisch verlaagd, hetgeen resulteerde in een ernstig verlies van militaire capaciteit. Een soortgelijke reactie na Covid-19 zou erg schadelijk zijn, niet alleen voor de defensie- en veiligheidssector. In een snel veranderende wereld van toenemende onzekerheid is een sterke Europese defensie-industrie namelijk strategisch van het grootste belang om bij te dragen aan een veilige samenleving. Daarom steunt de ASD het besluit van verschillende overheden om, ondanks Covid-19, hun defensie-uitgaven te verhogen. Dit geldt ook voor de ambitieuzere EU-initiatieven zoals het EDF, dat weliswaar is in financiële omvang is, teruggebracht van de oorspronkelijk voorziene 13 miljard euro tot de huidige 8 miljard euro.

Via spin-off draagt de Europese defensie- en veiligheidssector direct bij aan het totale innovatieve vermogen van de EU.

2020 heeft duidelijk aangetoond dat een innoverende en concurrerende Europese lucht- en ruimtevaart-, defensie- en veiligheidsindustrie een sleutelrol speelt in een duurzaam, technologisch soeverein en veerkrachtig Europa.

Een innovatieve en concurrerende Europese lucht- en ruimtevaart-, defensie- en veiligheidsindustrie is een essentiële factor voor een duurzaam, technologisch soeverein en veerkrachtig Europa.

ASD is de vertegenwoordiger van Europese bedrijven die actief zijn in lucht- en ruimtevaart, defensie en veiligheid. Al deze activiteiten hebben iets gemeen: het zijn hoogtechnologische en strategische domeinen, wereldwijde aanjagers van innovatie en technologische oplossingen die de doelstellingen mogelijk maken die de Europese Unie zichzelf stelt, zowel op het vlak van groene en digitale transitie als op het vlak van geopolitiek en strategische autonomie. Meer dan 3.000 ondernemingen met meer dan 880.000 hooggekwalificeerde werknemers, vormen de kern van het Europese concurrentievermogen, strategische autonomie en economisch zelfstandigheid.

Website ASD Europe