+31 (0) 70 3644807

Team

Deskundig, gemotiveerd en geworteld in defensie- en veiligheid. Zo kunnen de medewerkers van de NIDV worden omschreven. Elk met een eigen portefeuille vormen zij samen één team om de belangen van de NIDV-deelnemers te behartigen. U kunt de specialisten rechtstreeks benaderen per email of telefoon, of contact opnemen met ons secretariaat dat u verder helpt.

A. (Anne) Brockherde
Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Als Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie is Anne Brockherde vooral gericht op communicatie, met name social media, politieke informatievoorziening en projectinformatie.

Mr. R.H. (Rob) van Dort
Business Development Manager

Als Business Development Manager heeft Rob van Dort in zijn portefeuille ICT, Marechaussee en Veiligheid.

KTZ b.d. M. (Marcel) Hendriks Vettehen
Adviseur Marine

Als adviseur voor de Marine is Marcel Hendriks Vettehen tevens voorzitter van Operationele Energie Platform.

 

P. (Peter) Huis in ’t Veld
Business Development Manager

Als Business Development Manager heeft Peter Huis in ’t Veld alle luchtvaart gerelateerde zaken in zijn portefeuille. Hij houdt zich bezig met F35, helicopters en de nieuw aan te schaffen Multi Role Tanker Transport vliegtuig.

Ir. J. (John) Jansen
Senior Adviseur EU Affairs

Als Senior Advisor EU Affairs heeft John Jansen alle Europese/EU Defensie- en Veiligheidsdossiers met nadruk op het NL industriebelang onder zijn hoede. De rol van de EU in dit domein neemt in belang sterk toe, en in lijn daarmee tijdige informatieverstrekking aan de NIDV achterban.

 

Ir. M.G. (Maarten) Lutje Schipholt
Business Development Manager

Als Business Development Manager heeft Maarten Lutje Schipholt alle Marine gerelateerde zaken in zijn portefeuille.

L. (Lissy) Mayer
Secretaresse

Binnen de NIDV is Lissy Mayer het centrale aanspreekpunt. Daarnaast houdt zij zich bezig met de bijeenkomsten en de secretariële ondersteuning van het team.

Mr. R.C. (Ron) Nulkes
Directeur

Als directeur NIDV is Ron Nulkes verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van de dagelijkse gang van zaken.

N.C.M. (Nicole) Rosbergen
Secretaresse

Naast de secretariële ondersteuning houdt Nicole Rosbergen zich ook bezig met het plannen van bedrijfsbezoeken en de organisatie van de Opendagen Luchtmacht.

S. (Seema) Sahadew Lall
Manager

Als manager heeft Seema Sahadew Lall in haar portefeuille het organiseren van het jaarlijkse NIDV Symposium & Tentoonstelling, financiën en personeelszaken.

S.J. (Stefan) Schaafsma
Business Development Manager

Als Business Development Manager is Stefan Schaafsma verantwoordelijk voor het NIDV Grondgebonden (systemen) Platform.

Kol. b.d. J.N. (Jelle) Zijlstra
Adviseur Luchtmacht

Jelle Zijlstra is als adviseur werkzaam bij de NIDV voor de Luchtvaart gerelateerde activiteiten.