+31 (0) 70 3644807

Search

Team

Deskundig, gemotiveerd en geworteld in defensie- en veiligheid. Zo kunnen de medewerkers van de NIDV worden omschreven. Elk met een eigen portefeuille vormen zij samen één team om de belangen van de NIDV-deelnemers te behartigen. U kunt de specialisten rechtstreeks benaderen per email of telefoon, of contact opnemen met ons secretariaat dat u verder helpt.

H. (Harry) de Groot
Business Development Manager

Harry de Groot is als Business Development Manager de contactpersoon voor het IT Platform.

P. (Peter) Huis in ’t Veld
Business Development Manager

Als Business Development Manager heeft Peter Huis in ’t Veld alle luchtvaart gerelateerde zaken in zijn portefeuille. Hij houdt zich bezig met F35, helicopters en de nieuw aan te schaffen Multi Role Tanker Transport vliegtuig.

Ir. J. (John) Jansen
Senior Adviseur EU Affairs

Als Senior Advisor EU Affairs heeft John Jansen alle Europese/EU Defensie- en Veiligheidsdossiers met nadruk op het NL industrie- belang onder zijn hoede. De rol van de EU in dit domein neemt in belang sterk toe, en in lijn daarmee tijdige informatieverstrekking aan de NIDV achterban.

Ir. M.G. (Maarten) Lutje Schipholt
Business Development Manager / Plv. Directeur

Maarten Lutje Schipholt is het aanspreekpunt voor het portfolio Defensie. Als Business Development Manager heeft hij daarnaast alle Marine gerelateerde zaken in zijn portefeuille. Hij is tevens plaatsvervangend directeur.

L. (Lissy) Mayer
Management Assistente

Binnen de NIDV is Lissy Mayer het centrale aanspreekpunt. Daarnaast houdt zij zich bezig met de bijeenkomsten en de secretariële ondersteuning van het team.

Mr. R.C. (Ron) Nulkes
Directeur

Als directeur NIDV is Ron Nulkes verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van de dagelijkse gang van zaken.

Drs. J.M (Matthijs) Olde
Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Als adviseur Politiek, Projecten en Communicatie is Matthijs Olde vooral gericht op communicatie, met name social media, politieke informatievoorziening en projectinformatie.

N.C.M. (Nicole) Rosbergen
Secretaresse

Naast de secretariële ondersteuning houdt Nicole Rosbergen zich ook bezig met het plannen van bedrijfsbezoeken en de organisatie van de Opendagen Luchtmacht.

S. (Seema) Sahadew Lall
Manager

Als manager heeft Seema Sahadew Lall in haar portefeuille het organiseren van het jaarlijkse NIDV Symposium & Tentoonstelling, financiën en personeelszaken.

S.J. (Stefan) Schaafsma
Business Development Manager

Als Business Development Manager is Stefan Schaafsma verantwoordelijk voor het NIDV Grondgebonden (systemen) Platform.

H. (Harriët) Slager
Sr. Manager EU Government Affairs 

 

Kol. b.d. J.N. (Jelle) Zijlstra
Adviseur Luchtmacht

Jelle Zijlstra is als adviseur werkzaam bij de NIDV voor de Luchtvaart gerelateerde activiteiten.

Mr. R.H. (Rob) van Dort
Op Projectbasis: manager NIDV Cyberweerbaarheid

Als Project Manager van het project NIDV Cyberweerbaarheid richt hij zich op de verbetering van de cyberweerbaarheid van de Defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie als geheel.