De NIDV organiseert vanmiddag een briefing over Oekraïne om 16:30. Bij deze bijeenkomst zal de directeur DDMO, viceadmiraal AJ de Waard een toelichting geven op de toenemende koopkrachtige vraag vanuit Defensie op de korte termijn. 

Ook zal een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de huidige procedure voor exportvergunningen uitleggen voor bedrijven die zelf een export naar Oekraïne voorbereiden en daarvoor een vergunning nodig hebben.

Vanwege de snelle ontwikkelingen zijn wij nog bezig met het vaststellen van de exacte agenda voor de bijeenkomst.

Het doel van de briefing is om beide onderwerpen nader toe te lichten en na te gaan hoe NIDV-bedrijven kunnen assisteren bij de uitvoering. De NIDV is tegelijk bezig met het opzetten van een loket voor alle vragen en input vanuit bedrijven. Hierover zullen wij u vanmiddag ook informeren.

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst via bijeenkomsten@nidv.eu.

Programma 

16:30 Begin programma
17:30 Einde programma

Tijdens de bijeenkomst is er veel ruimte voor interactie, stelt u dus gerust vragen via de chat.

De bijeenkomst wordt opgenomen en kan later via dezelfde link worden teruggekeken. Maarten Lutje Schipholt, plv. directeur NIDV, zal de bijeenkomst modereren.

Met vriendelijke groet,

Ron Nulkes
Directeur NIDV