De Defensie Materieel Organisatie en TNO gaan investeren in een gezamenlijke Faciliteit om de Concurrent Design methodiek nog beter te kunnen toepassen. De speciaal daarvoor ontworpen Concurrent Design Facility wordt gerealiseerd op locatie van TNO Defensie en Veiligheid in Soesterberg. Concurrent Design is een multidisciplinaire werkwijze om sneller en effectiever tot een gedragen projectvoorstel of programma van eisen te komen en daarmee eerder het gewenste materieel en IT aan te kunnen schaffen voor de krijgsmacht.

Tekst en foto’s: TNO.

Door het inrichten van een gezamenlijke CD Facility kunnen DMO en TNO hun werkwijze op elkaar afstemmen en de samenwerking intensiveren. Dit betekent dat beide organisaties beter hun kennis en technologie kunnen delen. Hierdoor sluiten innovaties beter aan op behoeftes van onze militairen en veiligheidsprofessionals en komen deze innovaties ook sneller beschikbaar.

Directeur DMO, viceadmiraal (TD) Arie Jan de Waard en de managing director van de TNO Unit Defence, Safety & Security, Marja Eijkman.

Concurrent Design is een methode waarbij alle specialisten die nodig zijn bij een project vanaf de beginfase bij elkaar zitten. Op die manier kunnen alle afhankelijkheden van bijvoorbeeld technologie, financiën en veiligheid al in een vroeg stadium geadresseerd worden. Hierdoor voorkom je bijvoorbeeld dat je iets laat ontwikkelen dat niet binnen het beschikbare budget past of niet bruikbaar, betaalbaar en onderhoudbaar is.

Door deze vroegtijdige betrokkenheid van alle experts neemt de kwaliteit van samenwerken bovendien toe en groeit het teamgevoel!

Deze week ondertekenden de directeur DMO, viceadmiraal (TD) Arie Jan de Waard, en de managing director van de TNO Unit Defence, Safety & Security, Marja Eijkman, de overeenkomsten voor deze gezamenlijke CD Facility.

De toekomstige Concurrent Design faciliteit.