News type: Industrie Nieuws

NEDS nadert: NIDV en RVO verbinden EDF-en handelspartners

Microflowns akoestische tech beschermt Indonesische voertuigen

‘Houdt Nederlandse maritieme kennis beschikbaar voor krijgsmacht’

SEA Defence: stap voorwaarts in EU-samenwerking

Even voorstellen: Chapter 8 in de NIDV

Fokker Services en spin-off: ervaring met Defensie draagt vrucht

NIDV positief over kansen participatie Nederlandse bedrijven bij project Vervanging Onderzeeboten

Cofinanciering Defensie en subsidieregeling EZK voor de 2e jaarschijf van het EDF

Farnborough: luchtvaart voor Defensie in volle zon

ROGER: Defensies bedrijfsvoerings-IT op gang