+31 (0) 70 3644807

Search

EDA – Europese Defensie Agentschap

De opdracht van het Europees Defensie Agentschap is tweeledig:

Het ondersteunen van de Raad en de lidstaten bij hun inspanningen het defensievermogen van de Europese Unie op het gebied van crisisbeheersing te ontwikkelen én projecten en programma’s uit te werken ter ondersteuning van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

Belangrijkste taken van het agentschap zijn:

  • versterking van de militaire capaciteiten via de harmonisering van militaire behoeftestellingen;
  • bevorderen van samenwerking op het gebied van materieelzaken door voorstellen te doen voor gezamenlijke verwerving van militaire capaciteiten; ook het beheer van specifieke programma’s wordt nagestreefd;
  • toezicht houden op de militaire bijdragen van landen aan de Helsinki Headline Goal.
  • bijdragen aan de totstandkoming van een concurrerende Europese defensiemarkt en aan de versterking van de Europese Technologische en Industriële Defensie Basis (EDTIB);
  • coördineren en stimuleren van gezamenlijke Research & Technology op defensiegebied.

Alle lidstaten van de Europese Unie behalve Denemarken nemen deel aan het agentschap. Het zetelt in Brussel en staat onder het gezag en het politiek toezicht van de Raad van de 26 defensie ministers, die jaarlijks richtlijnen opstelt voor de activiteiten. Voorzitter van de Raad en hoofd van het agentschap is de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid, Mw. Federica Mogherini.

In de Helsinki Headline Goal 2010 staat dat Europa de volgende capaciteiten moet ontwikkelen:

  • Stabilisation, reconstruction and military advice to third countries
  • Conflict Prevention
  • Evacuation Operation in a non-permissive environment
  • Separation of Parties by Force
  • Assistance to Humanitarian Operations

Een overzicht van huidige activiteiten van EDA vindt u hier