In de Defensie Industrie Strategie (DIS 2018) geeft het kabinet aan welke relatie zij wil onderhouden met het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen. De DIS beschrijft de militaire kennis, technologie en industriële capaciteiten die het kabinet in Nederland wilt behouden en ontwikkelen.  

Nederland wil onafhankelijk kennis kunnen blijven ontwikkelen ter verbetering van militaire operaties en capaciteiten. Daarnaast wil Defensietechnologieën mee-ontwikkelen, die belangrijk zijn voor het uitvoeren van militaire taken. Hierbij wordt rekening gehouden met de hier aanwezige industrieën. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat Nederland zijn eigen marinebouw wil behouden en versterken. Ook is het belangrijk om sensorsystemen zo veel mogelijk in Nederland zelf te ontwikkelen en onderhouden. Ten slotte is er de ambitie om zelf onbemande verkenningssystemen en satellieten voor inlichtingenfuncties zelf te produceren. Op andere gebieden wil Nederland toeleverancier zijn van buitenlandse bedrijven. Het landingsgestel voor de F-35 wordt bijvoorbeeld in Nederland geproduceerd.

Sinds het uitbrengen van de Defensie Industrie Strategie in 2018 (DIS 2018) is de geopolitieke context drastisch gewijzigd. Zoals vermeld in de Defensienota 2022 (DN2022) worden Nederland, de EU en de NAVO geconfronteerd met verschillende en toenemende dreigingen. Verschuivende machtsverhoudingen, de impact van klimaatverandering en snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen spelen daarin een belangrijke rol.

Met de brief ‘Defensie Industrie Strategie in een nieuwe geopolitieke context’ (2 nov 2022) wordt richting gegeven aan een constructieve samenwerking in de komende jaren. Het kabinet zet daarbij in op de versterking, bescherming en (internationale) positionering van de Nederlandse Defensie Technologische & Industriële Basis. De NLDTIB draagt bij aan de transformatie van de krijgsmacht naar een slimmere, technologisch hoogwaardiger organisatie met een sneller reactievermogen, groter aanpassingsvermogen en betere gevechtskracht, handelend op basis van de beste informatie. Tevens is de NLDTIB van belangrijke toegevoegde waarde bij het versterken van onze (Europese) strategische autonomie.

Laatste nieuws

Nieuws: 08-12-2023

Proeftuin voor bescherming onderzeese infrastructuur geopend: Seabed Security Experimentation Centre

Nederland doet vanaf vandaag experimenteel onderzoek met Denemarken, Duitsland, Finland, Noorwegen en Zweden om onderzeese infrastructuur te beschermen. De oprichting van het Seabed Security Experimentation Centre (SeaSEC) is onderdeel van het Northern Naval Capability Cooperation-initiatief. Dit samenwerkingsverband tussen defensieorganisaties van de 6 partners is vandaag officieel bekrachtigd in Washington. Het NNCC is gestart om de maritieme industrie sterker te maken. Dat is nodig om over de beste systemen en materieel te kunnen beschikken.
DUKC|Defensie Industrie Strategie|Industrie Nieuws

Nieuws: 23-03-2023

Duitse interesse voor industriële participatie

Industriële participatie blijft voor Nederlandse bedrijven in de defensiesector van essentieel belang. Daarom hebben NIDV-bedrijven deelgenomen aan de Munich Spring Conference van het Deutsches Kompensationsforum. Voorafgegaan door presentaties van de Commissaris Militaire Productie, Hensoldt, Rheinmetall Ede, Airbus D&S Leiden deelden Van Halteren, Microflown, Nedinsco, Quinteq en Surcom hun mogelijkheden met een 80-tal geïnteresseerden. Uiteenlopende contacten zijn gelegd.
Defensie Industrie Strategie|Industrie Nieuws

Nieuws: 26-01-2023

Bewindslieden Defensie en EZK in gesprek met de NLDTIB

Vandaag hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Defensie overlegd met 13 CEO’s uit de defensie- en veiligheidssector, van MKB tot grootbedrijf. Aanleiding was de Kamerbrief ‘Defensie Industrie Strategie in een nieuwe geopolitieke context” van 2 november jl.
Defensie Industrie Strategie|Industrie Nieuws