In de Defensie Industrie Strategie (DIS 2018) geeft het kabinet aan welke relatie zij wil onderhouden met het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen. De DIS beschrijft de militaire kennis, technologie en industriële capaciteiten die het kabinet in Nederland wilt behouden en ontwikkelen.  

Nederland wil onafhankelijk kennis kunnen blijven ontwikkelen ter verbetering van militaire operaties en capaciteiten. Daarnaast wil Defensietechnologieën mee-ontwikkelen, die belangrijk zijn voor het uitvoeren van militaire taken. Hierbij wordt rekening gehouden met de hier aanwezige industrieën. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat Nederland zijn eigen marinebouw wil behouden en versterken. Ook is het belangrijk om sensorsystemen zo veel mogelijk in Nederland zelf te ontwikkelen en onderhouden. Ten slotte is er de ambitie om zelf onbemande verkenningssystemen en satellieten voor inlichtingenfuncties zelf te produceren. Op andere gebieden wil Nederland toeleverancier zijn van buitenlandse bedrijven. Het landingsgestel voor de F-35 wordt bijvoorbeeld in Nederland geproduceerd. 

Laatste nieuws