Wordt ook leverancier Cyberweerbaarheidsregister

Business Development Manager IT & Police

Matthijs Olde

E: m.olde@nidv.eu
Aandachtsgebieden
Jong-NIDV|NPTC|Investeringstoets Defensieindustrie|Innovatief aanbesteden|Handel en export|Veiligheid|Trade Compliance|ICG

Redenen om u kostenloos aan te melden als leverancier in het cyberweerbaarheidsregister

 

  • Verhoogt de zichtbaarheid van uw bedrijf voor potentiële klanten die op zoek zijn naar leveranciers van beveiligingsproducten of -diensten.
  • Positioneert uw bedrijf als expert op het gebied van cyberweerbaarheid.
  • Verbeterd de kans op nieuwe zakelijke kansen en opdrachten.

 

Vraag meer informatie aan

Wordt leverancier Cyberweerbaarheidsregister

Het Cyberweerbaarheidsregister van de NIDV biedt een overzicht van bedrijven die producten of diensten leveren voor de beveiliging van uw bedrijf in het kader van (toekomstige) opdrachten voor het ministerie van Defensie.

Het doel van het project Cyberweerbaarheid is het leveren van een veilig register met daarin bedrijven die producten of diensten leveren voor het treffen van ABDO-maatregelen. In samenwerking met het Digital Trust Center en de MIVD heeft de NIDV dit register opgezet om bedrijven te helpen met het vinden van leveranciers van benodigde producten en diensten.

Wie en wat staat erin?

In het register worden bedrijven gekoppeld aan 40 technologieclusters uit de ABDO (bijv.  Alarmopvolging, Crypto, etc.), met daarbij een onderverdeling naar de 4 verschillende TBB-niveaus (Departementaal Vertrouwelijk, Confidentieel, Geheim en Zeer Geheim). Hiermee kan een bedrijf dat op zoek is naar leveranciers eenvoudig de juiste(n) vinden. Het register wordt gevuld met Nederlandse ICT- en cybersecurity-bedrijven die producten (HW/SW) en diensten kunnen leveren voor één of meer van de 40 technologie- clusters, en voldoen aan de reglementaire eisen voor opname.

Vraag en aanbod

Het cyberweerbaarheidsregister genoemd, brengt de NIDV vraag en aanbod op eenduidige en vertrouwelijke manier samen. De potentiële deelnemers zijn Nederlandse bedrijven en organisaties die wij hebben samengesteld uit diverse bronnen. Gezien de gevoeligheid van de informatie is het een niet-openbaar register en uitsluitend toegankelijk via de NIDV.

Wanneer gebruiken?

Naast bovengenoemd gebruik voor defensieopdrachten kan het register kan ook gebruikt worden voor cybersecurity-eisen van bijvoorbeeld andere departementen van de rijksoverheid, internationale organisaties zoals de NAVO, de Europese Unie en van buitenlandse defensieorganisaties zoals het recent verplicht gestelde Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Interesse gewekt?

Aan vermelding in het register zijn beperkte kosten verbonden waarbij voor leden van de aantrekkelijke kortingen gelden. Als u interesse heeft in deelname in het register en/of geïnteresseerd bent in de voorwaarden en kosten voor deelname kunt u contact opnemen met register@nidv.eu

Vraag meer informatie aan

Opname Cyberweerbaarheid ICO-wizard

In 2022 NIDV een intentieverklaring getekend met het Centrum voor Informatiebeveiliging (CIP). Het CIP beheert, in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de wizard Inkoopeisen Centrale Overheid (de ICO-Wizard) waarin o.a. de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) toegankelijk wordt gemaakt voor opdrachtnemer en opdrachtgevers bij de centrale en lokale overheid. Doel van de intentieverklaring is om de ABDO keuzehulp te integreren in deze ICO-Wizard die daarmee de plaats inneemt van het (nog nimmer uitgewerkte) BIO-niveau BBN-3 dat zich richt op de dreiging van statelijke actoren. Met de Algemene Beveiligingseisen Rijksoverheid Opdrachten (ABRO) op komst op basis van de ABDO ontstaat hiermee één overheidsbreed eenduidig en risico-gebaseerd raamwerk van maatregelen.

Laatste nieuws