+31 (0) 70 3644807

Search

Voorloper Europees Defensie fonds (EDF) krijgt vorm

mei 3, 2019Nieuws

De Europese Unie zet belangrijke stappen op het gebied van defensiesamenwerking en de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten. De Europese ambitie op dit dossier wordt zichtbaar in het Europese Defensiefonds en twee proefprogramma’s: het Europees defensie industrie-ontwikkelingsprogramma (EDIDP) en het Europese defensie-onderzoeksprogramma (PADR).

Het EDF wordt ontwikkeld in verschillende fases.

Projecten voor het EDIDP kunnen tot 28 augustus worden aangemeld door consortia van bedrijven en kennisinstellingen, na afstemming met ministeries van Defensie.

De NIDV werkt actief met de Nederlandse ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat, alsmede met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om dit initiatief ook voor het Nederlandse (defensie-)bedrijfsleven en de kennisinstituten tot een succes te maken.

De 1e calls voor het EDIDP, jaarschijf 2019 zijn inmiddels gepubliceerd.(https://ec.europa.eu/growth/content/2019-calls-proposals-european-defence-industrial-development-programme-edidp_en)

Momenteel vindt een inventarisatie plaats van de interesse bij de NIDV-deelnemers om aan projecten van dit EDIDP, jaarschijf 2019 deel te nemen. Dat betekent dat aan een consortium moet worden deelgenomen van tenminste drie bedrijven/kennisinstellingen uit tenminste drie landen. De projecten waarvoor belangstelling bestaat worden besproken met het ministerie van Defensie. Dat leidt tot de Nederlandse inzet voor het EDIDP, jaarschijf 2019.

Nadere uitleg over de kansen en mogelijkheden om deel te nemen aan programma’s van dit Europees Defensie Fonds en haar proefprogramma’s wordt gegeven tijdens de 2e Europadag, die wordt gehouden op vrijdag 24 mei a.s. op de Kromhoutkazerne in Utrecht.

Archives

Categories