+31 (0) 70 3644807

Search

Veel belangstelling voor NIDV/Defensie Projectendag

sep 24, 2019 | Nieuws

Foto: NIDV. De Projectendag bood veel mogelijkheden tot interactie.

Op 23 september was de jaarlijkse Defensie-NIDV Projectendag 2019. Het doel van het evenement is het samenbrengen van Industrie en Defensie om over de nieuw aangekondigde investeringen te spreken. Vanwege de recente budgetverhoging en het flinke aantal lopende en aangekondigde defensieprojecten was er een bijzonder hoge opkomst van 218 personenen vanuit 95 bedrijven.  Zoals gebruikelijk was er eveneens een groot aantal functionarissen aanwezig van de DMO Directie Inkoop en DMO Directie Projecten maar bijvoorbeeld ook van het Materieel Logistiek Commando (MATLOGCO), het Defensie Ondersteunings Commando (DOSCO) en het Joint Informatie Voorzienings Commando (JIVC). Zo was er een inspirerende presentatie van Plv directeur JIVC Commandeur Cees Vooijs over lopende ICT projecten en noodzakelijke samenwerking met de industrie.

Vice-admiraal Arie Jan de Waard gaf uitleg over de planning en realisatie van investeringen in groot materieel.

 

Gezien de brede scope wordt overwogen om volgend jaar een separate projectendag te houden met JIVC. De enorme belangstelling had uiteraard ook te maken met het nieuwe Defensie Projecten Overzicht (DPO) na het verschijnen van de Miljoenennota (3e dinsdag in september). Hierin is aangegeven dat het kabinet in de komende periode € 1,5 miljard extra uitgeeft voor Defensie onder meer aan 9 extra JSF’s, Vastgoed en Special Forces. Naast de informatievoorziening over grote en kleine materieelprojecten, toekomstige behoeftestellingen is ook de taak en rolinvulling over kleine projecten toegelicht. Verder zijn er presentaties gehouden over (bandbreedte) projecten bij DMO, projecten bij CZSK (door het Hoofd Maritieme Instandhouding van DMI te Den Helder) en projecten bij de CLAS (door de plv Directeur MATLOGCO). Volop kansen dus voor de industrie om hierbij tijdig aan te haken. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel. De gehouden presentaties zijn binnenkort (na inloggen) beschikbaar op de NIDV-site. In 2020 wordt de Projectendag gehouden op de 4e dinsdag in september, wederom op de Kromhoutkazerne. Noteer deze datum dus vast in uw agenda.

Contactpersoon

Maarten Lutje Schipholt

Maarten Lutje Schipholt

Business Development Manager

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Lutje Schipholt via m.lutjeschipholt@nidv.eu.

Eerder nieuws