+31 (0) 70 3644807

Search

Veel aandacht voor NIDV/SOFF Nederlands/Zweeds Webinar

sep 24, 2020 | Nieuws

Directeur NIDV Ron Nulkes en Niklas Alm (directeur SOFF) zijn zeer tevreden over het gehouden het Webinar ‘Swedish-Dutch Defence, Security and Aeronautics Innovation’ op donderdag 24 september. “Wij kijken terug op een geslaagd Webinar met goede sprekers en zeer interessante presentaties in het kader van NL/ZWE samenwerking met een focus op het Europees Defensie Fonds (EDF)”, aldus Ron Nulkes.

Het Webinar richtte zich op ontwikkelingen in de (NL/ZWE) militaire samenwerking en het EDF, lopende en toekomstige (gezamenlijke) R&D programma’s en kansen en uitdagingen voor de industrie.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar beide ambassadeurs Annika Markovic en Bengt van Loosdrecht voor hun openingsspeeches en getoonde betrokkenheid. Verder is het bijzonder gewaardeerd dat vice-admiraal Arie Jan de Waard (directeur DMO) en zijn Zweedse counterpart Göran Mårtensson (directeur FMV) zo’n belangrijke bijdrage hebben geleverd. Ook de bijdragen van de beider MOD Policy Agencies, kennisinstituten (TNO en FOI) en in dit kader zeer relevante industriële partners Saab, Van Halteren en BAE Hägglunds waren van hoog niveau en boden vele praktische aanknopingspunten.

Verdere samenwerking
Duidelijk is dat het EDF vele mogelijkheden biedt voor toekomstige Europese samenwerking. Tijdens het webinar zijn er echter ook enkele ’challenges’ aan de orde gekomen en is verdere diepgang in de beoogde internationale samenwerking noodzakelijk. Wij verzoeken u daarom om concrete samenwerkingssuggesties en projectvoorstellen aan te dragen in het kader van gezamenlijke NL/ZWE participatie in het EDF. Dat kan op office@NIDV.eu

Contactpersoon

Maarten Lutje Schipholt

Maarten Lutje Schipholt

Business Development Manager

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via m.lutjeschipholt@nidv.eu.

Eerder nieuws