+31 (0) 70 3644807

Search

US-NL Defence Industry Innovation Days in Washington D.C. een succes

nov 14, 2019 | Nieuws

Deze week is er vanuit Nederland een grote delegatie naar Washington D.C. afgereisd voor de US-NL Defence Industry Innovation Days. Onder leiding van de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, is er samen met de National Defense Industry Association Agency (NDIA; https://www.ndia.org/) gewerkt aan het verbreden en verdiepen van de samenwerking tussen de defensie-industrieën in beide landen.

De Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden hebben historisch gezien een hechte band, Nederland wordt door de Amerikanen traditioneel gezien als een zeer waardevolle partner. Dit geldt niet alleen voor de overheid, ook in de private sector hebben beide landen elkaar veel te bieden. Er is een sterke behoefte aan innovatieve toepassingen, nieuwe technologieën en slimmere en milieuvriendelijkere producten. Mede tegen deze achtergrond heeft de NIDV in januari van dit jaar een MOU afgesloten met haar Amerikaanse zusterorganisatie NDIA. Het doel van deze MOU is om de samenwerking tussen de Nederlandse en de Amerikaanse defensie-industrie te verbreden en te verdiepen.

MOU voor meer samenwerking

In het kader van de getekende MOU en de lange (militaire) historie tussen beide landen heeft de NIDV op 12 november jl., in samenwerking met de NDIA en de Nederlandse ambassade in Washington, een tweede NL-VS industrie dag georganiseerd. Staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser benadrukte in haar openingswoord dat het belangrijk is dat er door de politieke instabiliteit in de wereld er meer en intensiever moet worden samengewerkt. De Verenigde Staten is van oudsher een belangrijke zakenpartner en militaire bondgenoot. Nederlandse en Amerikaanse troepen treden in coalitieverband op in crisisgebieden over de hele wereld. Innovatie en nieuwe technologieën kunnen worden gedeeld om een veiliger en stabielere wereld te creëren. De industrie speelt hierin een belangrijke rol, zij staan immers aan de wieg van vele innovaties en verbeteringen.

Vanuit Nederland waren er 15 Nederlandse bedrijven naar Washington afgereisd, een zelfde aantal bedrijven was aanwezig vanuit de NDIA. Het programma was gevarieerd, de Amerikaanse overheid gaf duidelijkheid over de te volgen stappen in het zaken doen met de VS ende dag bood de deelnemers mogelijkheden om andere bedrijven te leren kennen. De tweede dag is er een bezoek gebracht aan het innovatiecentrum van Lockheed Martin, de Nederlandse bedrijven werden uitgenodigd om op het gebied van innovatie samen te werken met de VS en in het bijzonder Lockheed Martin.

Vermeldenswaard is dat de drie kennisinstellingen van Nederland, TNO, MARIN en het NLR allemaal aanwezig waren. Elk instituut heeft zijn eigen aandachtsgebied en biedt kansen voor verdere kennisopbouw.

Stevige basis voor komende samenwerkingsverbanden

We kunnen terugkijken op een tweetal zeer geslaagde dagen, de basis is verstevigd voor een verdere en intensievere samenwerking. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt dit evenement een vervolg door middel van een Nederlandse deelname aan een beurs in april 2020 in Washington, t.w. “Sea Air Space” en een derde NL-VS industrie dag eind 2020. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan de “Sea Air Space” kunnen dat kenbaar maken bij Peter Huis in ’t Veld, p.huisintveld@nidv.eu.

Contactpersoon

Peter Huis int Veld

Peter Huis int Veld

Business Development Manager

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Huis in’t Veld via p.huisintveld@nidv.eu.

Eerder nieuws