+31 (0) 70 3644807

Search

Triarii onderzoek naar DVI: Meer R&D en internationale vraag naar NL’se kennis

jan 9, 2020 | Nieuws

Onderzoek is nóg belangrijker geworden voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie, aldus een van de conclusies van het nieuwe rapport van onderzoeksbureau Triarii dat in opdracht van het ministerie van EZK onderzoek deed naar de sector. Met 32% (2014) van de omzet in onderzoek en ontwikkeling behoorde de defensie- en veiligheidsindustrie al tot een bijzonder innoverende sector, nu is dit percentage verder gestegen naar 38% (2019). De sector laat hiermee voorloper te zijn in innovatie en technologische ontwikkeling. Deze cijfers vallen samen met een enorme stijging van de omzet per werknemer in de sector, welke van €183.000 in 2014 naar €260.000 is gegaan. Het aantal arbeidsplaatsen binnen de sector heeft wel een enorme daling meegemaakt staat in het rapport. De NIDV verwacht dat dit mede het resultaat is van de ingrijpende bezuinigingen die Defensie heeft meegemaakt naast de verdere toespitsing van de sector op hoogwaardige technologie i.p.v. massaproductie.

Dit onderzoek geeft tevens een beeld van de verwachtingen van Nederlandse bedrijven ten aanzien van de ontwikkelingen op de nationale en internationale defensiemarkt en het gebruik van overheidsinstrumentarium. Het beeld van de NL DVI in deze rapportage komt overeen met de voorgaande onderzoeken. Het aandeel export in de omzet is over het algemeen hoog en het betreft een kennisintensieve en innovatieve sector.

De omzet en de exportomvang zijn de afgelopen jaren gegroeid. Uit het onderzoek blijkt verder dat de belangrijkste buitenlandse afzetmarkten Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn. Verder valt opdat de export naar Aziatische landen sterk is gegroeid de afgelopen jaren. De WBSO, handelsmissies en beurzen en industriële participatie zijn de belangrijkste overheidsinstrumenten die door deze sector worden gebruikt. Dit sluit aan bij de bovenstaande kenmerken van de sector.

De sector is in het algemeen positief gestemd over de ontwikkeling van omzet, resultaten en kansen op de markt vanwege onder meer de groeiende defensiebudgetten. Tegelijkertijd heerst er binnen de sector ook angst dat grote Europese landen de Europese defensiemarkt gaan domineren. Het rapport biedt dus goede aanknopingspunten voor de NIDV Strategie 2025 die binnenkort wordt gepresenteerd.

Het rapport kan hier worden gelezen.

Contactpersoon

Matthijs Olde

Matthijs Olde

Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Olde via m.olde@nidv.eu.

Eerder nieuws