+31 (0) 70 3644807

Search

ASD  – AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

De ASD is de overkoepelende Europese associatie van alle nationale organisaties op het gebied luchtvaart en defensie & veiligheid. ASD probeert de belangen van nationale organisaties te behartigen op Europees niveau. Als zodanig is ASD een belangrijke partner voor NIDV. De Nederlandse organisaties NIDV en NAG zijn beide lid van ASD. De missie van ASD is het versterken van de concurrentiepositie van de Europese lucht- en ruimtevaartindustrie en de Europese defensie- en veiligheidsindustrie.

De rol van ASD is:

 • optreden als centraal aanspreekpunt van de totale Europese industriesector richting de Europese instituties;
 • het vertegenwoordigen en uitdragen van de belangen van de Europese industrie;
 • het benadrukken van de prioriteit die deze sector dient te genieten in het Europese beleid;
 • zorgen voor snelle toegang bij beleidszaken;
 • het initiëren van nieuw beleid en het creëren van een gezamenlijke Europese industriepositie;
  versterken van de positie van het MKB binnen de toeleveringsketen;
  coördinatie van gezamenlijke Europese activiteiten op het gebied van onderzoek & ontwikkeling, milieu, standaardisatie, personeel, opleiding en scholing, kwaliteit, luchtwaardigheid, maatschappelijke aspecten en impact, handelsbevordering, workshops, conferenties, ethisch handelen;
 • versterken van internationale samenwerking,
 • het vertegenwoordigen van Europa en het voeren van de dialoog met andere internationale associaties, organisaties en de industrie in andere delen van de wereld.

De organisatiestructuur van ASD en enkele Nederlandse vertegenwoordigers in de diverse organen is te vinden in het organisatieschema.