+31 (0) 70 3644807

Search

Innovatie

Innovatie is samenwerken
Nederland is goed in innoveren. Dit wordt ook actief door de overheid gestimuleerd, zowel binnen Nederland als vanuit Europa. De Nederlandse Defensie en Veiligheid gerelateerde industrie (DVI) staat bekend om haar innovatieve karakter. Binnen de Gouden Driehoek (overheid, kennisinstellingen en bedrijven) wordt veel samengewerkt op gebied van kennis- en productontwikkeling.

Innovatie-instrumenten
Het stimuleren van innovatie wordt op vele manieren gedaan. Op deze pagina is een overzicht van de verschillende instrumenten te vinden. In de verschillende innovatieagenda’s staan de onderwerpen genoemd waar het desbetreffende departement zich op richt voor innovatie. Daarnaast staan er in verschillende agenda’s ook innovatie-instrumenten vermeld. Zie hier voor een overzicht van de generieke innovatie-instrumenten DVI Nederland.

 

Technology Readiness Level (TRL)
Productontwikkeling heeft verschillende fasen. Elke fase heeft zijn eigen specifieke kenmerken en de daarbij behorende behoefte aan kennis. Om te kunnen bepalen welke innovatie-instrumenten geschikt zijn voor welke fase van product- of dienstontwikkeling, hanteert de overheid ‘technology readiness levels’. Door te weten in welke TRL jouw innovatie zit is het makkelijk te beoordelen of een specifiek innovatie-instrument of subsidie voor jou geschikt is.

Kennisopbouw
Voor Defensie is het inspelen op ontwikkelingen belangrijk voor het uitvoeren van haar taken. Deze ontwikkelingen worden aan de hand van toekomstscenario’s en de visie bepaald. De toekomstscenario’s en ambities staan in de ‘Verkenningen 2020-2030’ en de visie in de ‘Strategische Kennis- en Innovatie Agenda 2011-2015’.

Niet alleen Defensie heeft een innovatieagenda, maar ook het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, Veiligheidsregio’s en Brandweer. Daarnaast is er innovatiebeleid zoals het Nederlands Topsectorenbeleid en Europese programma’s.

‘Verkenningen Defensie – Filmpje’