+31 (0) 70 3644807

29e Symposium & Tentoonstelling
Donderdag 30 november 2017 – Rotterdam Ahoy

Aanpassingsvermogen van publieke veiligheid

 

In deze woelige tijden hebben burgers en bedrijven er alle belang bij dat er goed over onze publieke veiligheid wordt gewaakt, bij uitstek een taak voor de overheid. Van de krijgsmacht, politie, brandweer, ambulancezorg, kustwacht en de andere publieke veiligheidsorganisatie wordt veracht dat zij adequaat kunnen optreden als de nood aan de man komt.

Onze nationale veiligheid kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen om ons heen. Grenzen bestaan feitelijk niet maar veiligheid is toch nog vooral een soevereine kwestie. Technologie ontwikkelt zich in een exponentieel tempo en wordt steeds meer toegankelijk voor een grotere groep. Onze tegenstanders hebben hierdoor soms de beschikking over de modernste middelen. Voor hen lijken er weinig beperkingen te bestaan om aan die middelen te komen. De overheid daarentegen is gebonden aan een veelheid aan regels. Daardoor duurt het zo lang voordat nieuwe spullen bij de publieke veiligheidsorganisaties instromen. Daarnaast wordt de industrie steeds internationaler. Desalniettemin wil de Nederlandse overheid invloedbehouden op een eigen defensie- en veiligheidsindustrie. Ook op Europees vlak gebeurt er veel en in een rap tempo.
Kortom, het speelveld van veiligheid wordt almaar complexer.

Kunnen de Nederlandse publieke veiligheidsorganisaties zich voldoende aan de snel wijzigende omstandigheden aanpassen?

Is de gehele Defensie en Veiligheid branche voldoende adaptief, proactief, toekomstbestendig en flexibel? Wat dient er in dat kader te worden verbeterd?

De minister van Defensie heeft met het ‘Total Force Concept’ een adaptieve krijgsmacht tot doelstelling verheven. Ook bij de politie en brandweer zien we ontwikkelingen die moeten leiden tot meer adaptiviteit.

Vertegenwoordigers van de overheid en industrie geven hun visie op het aanpassingsvermogen van publieke veiligheidspartners tijdens het NIDV-symposium op 30 November 2017 in Ahoy in Rotterdam. Tijdens de NIDV-tentoonstelling laten ruim 130 bedrijven zien waartoe zij in staat zijn. Veiligheidsorganisaties en – bedrijven gaan tijdens break-out sessies in op belangrijke veiligheidsthema’s. De NIDV nodigt u van harte uit de beurs te bezoeken.

Voor dit evenement worden de politieke en ambtelijke top van de ministeries van Defensie, EZ, Buza en V&J uitgenodigd. Leden van de Staten-Generaal zijn jaarlijks aanwezig. Voor in Nederland geaccrediteerde militaire attachés wordt een speciaal programma opgezet. Zusterorganisaties van de NIDV in het buitenland worden eveneens uitgenodigd. De Europese koepel van brancheorganisaties voor de defensie- en veiligheidsindustrie wordt ook verwelkomd. En niet in de laatste plaats zijn vertegenwoordigers van de krijgsmacht, politie, brandweer, ambulancezorg, kustwacht en de andere publieke veiligheidsorganisaties aanwezig. Al met al een prima netwerkgelegenheid.