+31 (0) 70 3644807

Search

Symposium “Powering Future Operations”: “Een duurzaam kamp is zeker mogelijk.”

sep 26, 2017Nieuws

Op 21 september vond in Rijswijk het symposium  “Powering Future Operations” plaats. Een bijeenkomst van beleidsmakers en betrokkenen die zich een dag bogen over de vraag hoe Defensie kan inspelen op de energietransitie van fossiel naar alternatieven. En ook hoe de krijgsmacht kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. In het plenaire gedeelte werden de grote lijnen geschetst door onder andere de plv- CDS en de D-DMO. In het middagprogramma waren er parallelsessies waarin dieper op specifieke onderwerpen werd ingegaan.

In de parallelsessie “Een duurzaam kamp? Ja dat kan!” schetste Marcel Hendriks namens de NIDV hoe Defensie de ambitie in de Operationele Energiestrategie om in 2030 op een compound 50% van de benodigde energie duurzaam op te wekken, kan realiseren met technieken en systemen die nu al beschikbaar zijn. Grotendeels met kennis en systemen van Nederlandse Kennisinstituten en bedrijven. Om dat te doen, is een drieslag nodig.

  • Reduceer de energiebehoefte met 40% door anders te bouwen en te koelen, door het gebruik van gepreserveerde voeding, de introductie van onder andere energie-efficiënte verlichting, sanitair en wasmachines.
  • Vervijfvoudig de opwekking van duurzame energie (t.o.v. van 5% in Mali) door naast zonnepanelen ook zonneboilers en “kite-power” (winnaar van de Defensie Innovatie Competitie 2016) toe te passen. Om op dergelijke schaal duurzame energie te kunnen gebruiken, is wel aanvullende batterij-opslag nodig. Dat kan voor een deel door al het interne transport elektrisch te maken.
  • Verhoog de efficiëntie van de energie-opwekking met 20% door combinaties van dieselgenerator en batterijpakket of door meerdere dieselgeneratoren in parallelbedrijf te hebben. Op grotere kampen kan hoogspanning voor transport en distributie worden toegepast. Pas energiemanagementsystemen toe om opwekking, transport en gebruik optimaal op elkaar af te stemmen.

De ambitie om in 2030 de helft van alle energie duurzaam op te wekken, kan dus nu al worden gerealiseerd. Voorwaarde is wel dat alle maatregelen in samenhang worden genomen – losse maatregelen leiden snel tot suboptimale en mogelijk contraproductieve uitkomsten – en dat er voldoende geld beschikbaar komt. Dat laatste moet mogelijk zijn nu er meer geld aan Defensie is toegezegd. Daarnaast verdienen zulke investeringen zich snel terug omdat er aanzienlijk minder brandstof hoeft te worden aangevoerd.  Aan het tot stand komen van de presentatie  “Een duurzaam kamp? Ja dat kan!” hebben meegewerkt Siemens, DNV-GL, TNO, Bredenoord en TOEPS.

 

Marcel Hendriks: m.hendriksvettehen@nidv.eu

Archives

Categories