+31 (0) 70 3644807

Search

Summit ‘Up to the next level’

nov 29, 2018Nieuws

Samenwerken is wat we DOEN, op 6 december tijdens de Summit Platform Defensie Bedrijfsleven NL 2018: ‘Up to the Next Level’.

Een verslechterde veiligheidssituatie, de impact van snelle technologische ontwikkelingen en een veranderende arbeidsmarkt zijn maatschappelijke uitdagingen waar Defensie en het bedrijfsleven mee te maken hebben. Door goed samen te werken kunnen we op deze vraagstukken een gezamenlijk antwoord geven.

Wat is in de praktijk nodig om Defensie en het bedrijfsleven in verbinding te brengen?

Tijdens de Summit beantwoorden we deze vraag een gaan we op een interactieve manier met elkaar aan de slag op onderwerpen zoals:

  • Duaal werkgeverschap
  • De kansen die de Defensie Industrie Strategie in de praktijk biedt
  • Uitwisselen van kennis en ervaringen

Wat zijn de do’s en don’ts bij samenwerking tussen het Defensie en het bedrijfsleven en hoe creëren we een win-win situatie?
Tijdens de markt komt u in contact met diverse samenwerkingsverbanden, bedrijven – groot en klein – en Defensie.

Het programma;

14:00 Inloop

14:30 Welkomstwoord Hans de Boer, Gastheer VNO-NCW

Opening door voorzitters Platform Defensie Bedrijfsleven Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME) en luitenant-generaal Martin Wijnen (plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten).
De co-voorzitters gaan in gesprek met dagvoorzitter Jan Maarten Roovers over de huidige samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven: hoe kunnen we de verbinding aangaan en wat zijn kansen als we samenwerken?

14:50 Next Level Talk: Marco Brinkman (Managing Director – SPECTO Aerospace)
SPECTO Aerospace werkt samen met de Koninklijke Luchtmacht. De heer Brinkman zal spreken over zijn ervaringen met samenwerken met Defensie.

15:15 Interactieve breakout sessies: U heeft de keuze uit de onderstaande sessies:

Defensie Industrie Strategie
Onder leiding van Thomas Grosfeld (teammanager Beleidsteam Economie, Innovatie, Belastingen en Ondernemingsrecht VNO-NCW en MKB Nederland), Ron Nulkes (directeur NIDV), Dimitri van Rijn (directie Topsectoren en Industriebeleid ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en het ministerie van Defensie gaan we in gesprek over de implementatie en kansen van de Defensie Industrie Strategie.

Duaal werkgeverschap
Onder leiding van kolonel Ernst Lobbezoo (ministerie van Defensie) en Coen van den Berg (hoofd partners en projecten) in gesprek over duaal werkgeverschap, wat zijn de kansen en hoe brengen we dit in de praktijk?

16:10 Presentatie succesvolle samenwerkingsverbanden Defensie en bedrijfsleven
Succesvolle samenwerkingen tussen Defensie en het bedrijfsleven presenteren zich, zoals: Purple Nectar, FRONT, squad Bedrijfsvoering (Warehousing Woensdrecht), squad Innovatie (Robotisering), Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen, PDB regio Noord, Fieldlab Smart Base, Frontdoor, DSV, Concept Development & Experimentation (CD&E) en Logistiek Centrum Woensdrecht.

17:00 Next Level Talk: Luitenant-Kolonel Tuinman verliet in 2012 de dienst voor een functie bij Deloitte en keerde in 2014 terug bij Defensie.
De overste zal spreken over de uitwisseling van mensen en kennis tussen Defensie en het bedrijfsleven.

17:15 Gesprek met staatssecretaris van Defensie Barabara Visser: Over het belang van samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven en resultaten tot nu toe.

17:25 Panelgesprek en discussie over duaal werkgeverschap: Panel bestaande uit de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser, ceo bedrijfsleven (ntb), schout-bij-nacht Peter Reesink (directeur Hoofddirectie Personeel, ministerie van Defensie).

17:50 Plenaire afsluiting

18:00 Netwerkborrel

Archives

Categories