+31 (0) 70 3644807

Search

Reactie Prinsjesdag: “Goed, maar kan beter.”

sep 17, 2019 | Nieuws

Foto: ANP. Minister van Financiën Hoekstra presenteerde vandaag de Miljoenennota in de Tweede Kamer.

De nieuwe kabinetsplannen leveren een dubbel gevoel op bij de Defensie- en Veiligheidsindustrie. De NIDV juicht toe dat zowel Defensie als de Politie er geld bij krijgen, maar deze middelen zijn nog niet voldoende om aan de eigen ambities van het kabinet te voldoen. “Wij hadden op een hogere investering gehoopt”, aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. De opgaven bij de Politie en Defensie, om mee te komen met de steeds sneller gaande ontwikkelingen en tegelijkertijd  te blijven investeren, vragen nog steeds om substantieel meer middelen dan die er nu beschikbaar worden gesteld. “In het kort, het blijft noodzaak om meer te investeren” aldus Nulkes.

Bij de Politie is er de afgelopen jaren flink gereorganiseerd. Dit heeft echter de operationele en investeringscapaciteiten nog niet zodanig vergroot dat de Politie met het nieuwe budget aan alle taken kan voldoen. Nieuwe methodes van criminelen en andere negatieve actoren vragen veel innovatie en flexibiliteit van de Politie, en veel oplossingen daarvoor zijn nu al te vinden bij de industrie. Nulkes: “De veiligheidsdiensten in Nederland moeten ook de financiële en personele middelen hebben om in nieuwe technieken te investeren en te blijven innoveren.” Opsporingsdrones, slimme IT-systemen en andere innovaties zijn reeds beschikbaar, maar dan moet het kabinet wel willen investeren.

Dezelfde lijn kan bij Defensie worden getrokken. Het defensiebudget wordt structureel met miljarden verhoogd; daarvoor kan dit kabinet worden geprezen. Dat gaat voornamelijk naar vastgoed en personeel. Daarnaast wordt in extra F-35 toestellen, ondersteuning van de special forces en in versterking van het cyber- en informatiedomein geïnvesteerd. Maar er blijft een lijst van andere broodnodige investeringen over zoals begin dit jaar in het Nationaal Plan voor de NAVO werd gepresenteerd. Vanwege de economische groei komt het percentage van het BNP dat wordt besteed aan defensie, voorlopig nog niet aan de afgesproken 2% NAVO-norm.

In de kabinetsplannen zit een aantal goede ontwikkelingen. De Defensie Industrie Strategie (DIS) 2018 heeft grote ambities en ook het wetsvoorstel van het Defensiematerieelinvesteringsfonds stemt positief. Het kabinet moet er wel nog voor waken dat Industriële Participatie (de inschakeling van Nederlandse bedrijven als een buitenlands bedrijf wordt gecontracteerd) actief wordt ingezet en dat met de staatssteun die sommige Europese bedrijven ontvangen, de Nederlandse belangen niet worden aangetast. “Er is nog steeds geen gelijk speelveld op de Europese ‘defensiemarkt’, en daarmee is het uitzonderingsbeleid via artikel 346 en de inzet van handelsbevorderende middelen essentieel”, aldus Ron Nulkes.

Tegelijkertijd biedt het genoemde investeringsfonds kansen voor de sector om ook de komende decennia een grote bijdrage aan de Nederlandse economie en veiligheid te leveren. Dat geldt ook voor de initiatieven om in Europa de militaire capaciteiten te vergroten en de industriële defensiebasis te versterken. “Ik ben blij met het voornemen van het kabinet om vanaf 2021 financiële middelen ter beschikking te stellen om projecten van het Europees Defensiefonds mogelijk te maken” aldus Nulkes.

Ook in 2020 staat er weer een uitgebreid aantal investeringsprojecten op het programma. Met Defensie en de Politie staan de NIDV-bedrijven klaar om hieraan uitvoering te geven. Daarbij betrekken we actief de nieuwste ontwikkelingen in de markt!

Contactpersoon

Matthijs Olde

Matthijs Olde

Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Matthijs Olde via m.olde@nidv.eu.

Eerder nieuws