Het Integrated Logistic Support Platform (ILSP) bevordert kansen voor de deelnemers door het faciliteren van contacten, door overleg met defensie en industrie op het gebied van ILS, door vergroting van interoperabiliteit en door een gezamenlijke inspanning voor marktuitbreiding, marktvergroting, export en het nationaal en internationaal zichtbaar maken van deze technologische hoogwaardige bedrijven.

In veel gevallen geldt dat de (maritieme) logistieke keten dezelfde keuzes moeten maken, van eindgebruiker via systeem integrator tot leverancier en de OEM. Het is daarom erg belangrijk om NIDV bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan de bijbehorende ILS standaarden die de komende jaren worden gehanteerd.
Maarten Lutje Schipholt, BDM Maritiem

Integrated Logistics Support (ILS) is een methodiek met als doel het garanderen van de vereiste beschikbaarheid van een systeem tegen de laagst mogelijke kosten. Het ILSP proces loopt parallel aan het productontwikkelingsproces en loopt door gedurende de gehele levenscyclus van een systeem.

 • planning van onderhoud, zowel periodiek/preventief als correctief
 • training van bedienend- en onderhoudspersoneel
 • planning van voorraad reservedelen en inkoop ervan

Introductie nieuwe standaarden bij Defensie en industrie

Vanwege de introductie van nieuwe (internationale) ILS-standaarden (S-serie specificaties) is daarbij het belang van een gestructureerde aanpak voor Defensie en industrie toegenomen. De ASD/AIA SX000i is de overkoepelende specificatie. Voor verschillende aandachtsgebieden zijn er specificaties ontwikkeld voor effectieve standaardisering. Dit is van toepassing voor de gehele (maritieme) logistieke keten, van eindgebruiker via systeemintegrator tot leverancier en de OEM.

Met de input van de hele branche is het beter mogelijk om tot een gemeenschappelijk gedragen benadering te komen. Het gaat hier dus om een specifiek Nederlandse aanpak waarbij initieel de focus zal liggen op (maritieme) bedrijven die zijn aangesloten bij de NIDV.

Pragmatische insteek bij gebruik S-specificaties

De primaire doelstelling van het NIDV Integrated Logistic Support (ILS) Platform is het bijeenbrengen van vraag en aanbod en het richting geven aan kennisontwikkeling en implementatie van relevante ILS standaarden. Het ILS Platform heeft de volgende taken:

 1. ontwikkelen van guidance documenten voor het toepassen van de S-seriespecificaties in het kader van ILS-activiteiten in het Nederlandse Defensiedomein.
 2. ondersteunen bij het positioneren van platformleden op de markt op het gebied van Integrated Logistic Support.
 3. optimaliseren van de onderlinge samenwerking en interoperabiliteit en het bevorderen van kansen op de (inter)nationale markt.
 4. verder ontwikkelen van de kennisbasis op het gebied van Performance Based Logistics (PBL) en Prestatiecontracten
MKB-bedrijven spelen een essentiële rol in de logistieke keten gedurende de gehele levensduur van defensiematerieel. Met name deze bedrijven hebben soms beperkte capaciteit om te kunnen voldoen aan de huidige ILS-eisen en -standaarden. In goede samenwerking met Defensie biedt het ILSP hen daarbij de helpende hand.
Pieter van Breugel, voorzitter ILS Platform

Een aantal ILS-werkgroepen is opgericht die zich richten op specifieke ILS-standaarden. Er is namelijk grote behoefte aan een praktische en duidelijke invulling van het gebruik van deze standaarden/specificaties.

 • Werkgroep standaard S1000D (Documentation);
 • Werkgroep standaard SX000i (International guidance)
 • Werkgroep standaard S2000M (Material Management)
 • Werkgroep gecombineerde standaard S3000L (Logistic Support Analysis) en S4000P (Preventive maintenance)

Laatste nieuws