+31 (0) 70 3644807

Persbericht Regeerakkoord: NIDV verwelkomt extra budget voor Krijgsmacht, Politie en Cyber Security

okt 10, 2017 | Nieuws |

Directeur van de NIDV, Ron Nulkes, ziet het regeerakkoord van vandaag als een eerste, positieve stap om de Krijgsmacht en de Politie weer krachtige veiligheidsorganisaties te maken. De voorgestelde structurele bedragen vanaf 2021 van € 1,5 miljard voor de Krijgsmacht en € 267 miljoen voor de Politie vindt hij echter nog niet voldoende om de tekortkomingen door langdurige bezuinigingen weg te werken.

Wezenlijk is dat deze lijn niet tot één kabinetsperiode wordt beperkt, maar wordt doorgezet en uitgebouwd in de meerjarenramingen. Daarom hoopt de NIDV op zeer brede steun in de volksvertegenwoordiging. Pas dan kan werkelijk het vertrouwen groeien dat er sprake is van een onomkeerbare trendbreuk. Veiligheid is een nationaal belang.

Extra budget voor de Krijgsmacht betekent niet alleen meer steun voor de mensen die elke dag voor de veiligheid binnen en buiten Nederland zorgen door ze goed op te leiden en te voorzien van de juiste uitrusting. Extra budget betekent ook dat er kansen ontstaan; kansen om de gereedheid verder op orde te brengen. Kansen om gebruik te maken van de innovatieve kennis van hoogtechnologische nieuwe systemen en software die Nederland tegen concurrerende prijzen in huis heeft. En kansen om de Krijgsmacht verder tot een innovatieve en functionerende organisatie te brengen die het vertrouwen van de burger en van zijn personeel geniet. Nulkes: “Ik vind het een verstandige keuze in dit regeerakkoord om bij aanbestedingstrajecten het nationaal veiligheids- en economisch belang zwaarder te laten meewegen. Dat is goed voor defensie én voor onze industrie.”

De Politie krijgt de mogelijkheid om de reorganisatie tot één landelijke organisatie af te ronden en door te gaan met nodige veranderingen. Innovatie speelt hier een grote rol en wordt met extra budget beter mogelijk. Hierdoor kan de agent op straat waakzaam en dienstbaar zijn met behulp van nieuw en goed materiaal. De medewerkers kunnen inspelen op onder meer cybercrime.

Het gaat daarbij niet alleen om cybercrime: zowel Politie als Krijgsmacht zullen zich steeds beter moeten voorbereiden op digitale dreigingen die dé dreiging van de 21ste eeuw kunnen vormen.

Het extra budget is niet alleen nodig voor onze veiligheid, het is ook in het belang van onze economie. Gebruik maken van en investeren in de kennis en expertise binnen Nederland betekent namelijk dat bedrijven meerjarige vooruitzichten hebben en hun werknemers meer zekerheid krijgen.

De NIDV wil met de Krijgsmacht en de Politie innovatieve financieringsvormen nader uitwerken en nieuwe samenwerkingsvormen ontdekken. Ook waardeert de NIDV het dat in het regeerakkoord aandacht is voor een specifieke prijsindex en een oplossing voor valutaschommelingen.

Het is essentieel dat de bedrijven op een eerlijk level playing field binnen Europa en daarbuiten kunnen rekenen. Schouder aan schouder met de overheid wil de NIDV ook jonge innovatieve bedrijven voor deze markt interesseren.

De NIDV is er klaar voor!

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nidv.eu en / of A.Brockherde@nidv.eu, tel. +31703644807.

Archief

Categorieën