+31 (0) 70 3644807

Search

PERSBERICHT: NIDV positief over het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF)

apr 10, 2019 | Nieuws

Afgelopen week heeft de minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten de hoofdlijnen van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) bekend gemaakt. De Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is over dit eerste concept tevreden en ziet een lang gekoesterde wens van de Nederlandse defensie-industrie vorm krijgen. “Met het DMF krijgt Defensie de mogelijkheid om verder vooruit te kijken en duurzaam te investeren in materiaal, ICT en infrastructuur,” aldus Ron Nulkes, directeur van de NIDV.

Wat is het DMF

Het DMF is een begrotingsfonds van waaruit geld voor de langere termijn kan worden gereserveerd voor een specifiek doel. Het fonds maakt het mogelijk dat uitgaven van Defensie voor investeringen en instandhouding van materieel, ICT en infrastructuur voor langere perioden worden afgebakend. Hierdoor kunnen budgetten effectiever en duurzamer vanuit life cycle costing (LCC) worden benaderd. Dit stelt Defensie beter in staat om een de afweging van aanschaf- en instandhoudingskosten over een langere periode integraal te maken; moderne contractvormen, zoals prestatiecontracten kunnen dan nog meer worden toegepast.

Met het DMF wordt ook mogelijk om de capaciteiten van Defensie verder af te schermen van budgettaire ingrepen tijdens economisch mindere tijden, zoals met het Joint Support Ship (JSS), de Zr.Ms. Karel Doorman, bijna was gebeurd in 2013. Wel is het nog de vraag hoe het fonds verder zal worden vormgegeven en bij welke projecten het fonds betrokken zal worden. hierbij wordt de NIDV als vertegenwoordiger van de Nederlandse Defensie industrie graag  betrokken.

Kansen in Europa

“Financiering via een lange termijn fonds heeft ook grote voordelen voor Nederlandse deelname aan internationale en Europese samenwerkingsprojecten binnen het Europese Defensie Fonds,” aldus Nulkes. Door in een vroeg stadium een financieel commitment te geven zal het Nederlandse bedrijfsleven ook gemakkelijker kunnen participeren in Europese projecten omdat langdurige Nederlandse deelname beter zal zijn gewaarborgd.

Verdere invulling van het fonds.

Zoals eerder aangegeven is blijf de NIDV benieuwd welke projecten uiteindelijk vanuit het DMF zullen worden gefinancierd. De eerste officiële begroting van het fonds wordt pas voor het jaar 2021 verwacht. “De NIDV ziet in het DMF een stimulans om de Nederlandse defensie-industrie zo vroeg mogelijk bij investerings- en instandhoudingsprojecten betrekken,” aldus Nulkes.

De hoofdlijnen van het DMF zijn hier te vinden.

Archives

Categories