+31 (0) 70 3644807

Search

Platform Veilig Samenwerken (PVS) 

Beveiligd en gecontroleerd informatie delen

Het ministerie van Defensie, NLR en een aantal bedrijven werken in het Platform Veilig Samenwerking aan bewustwording en kennisdeling op het gebied van ‘veilig elektronisch samenwerken’, waaronder het Transglobal Secure Collaboration Program. Belangrijk thema is het veilig en gecontroleerd kunnen delen van digitale informatie tussen bedrijven onderling en met overheden.

Onder andere in grote nationale en internationale materieelprojecten werken overheid en bedrijfsleven nauw samen om het project te laten slagen. Veel informatie wordt digitaal uitgewisseld en de deelnemende partijen geven elkaar toegang tot belangrijke bedrijfssystemen. De veiligheid moet dan tot op een hoog niveau gewaarborgd zijn. De samenwerkende partijen kunnen beveiligd en gecontroleerd verbinden met elkaar maken via specifieke voorwaarden en systemen.

Naast de techniek moeten ook de organisaties zelf hierop gericht zijn. Door op een zelfde gestandaardiseerde manier beveiligde communicatie in te richten in organisaties, is een goede en beveiligde uitwisseling van informatie mogelijk. De leden van het PVS – overheden en bedrijfsleven – zetten zich collectief in voor veilige samenwerking. Naast technologie en organisatie-inrichting wordt veel aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals Public Key Infrastructure, biometrie en encryptie. Het veilig samenwerken wordt op deze collectieve manier steeds verder doorontwikkeld.

Het PVS creëert kansen voor de deelnemers door het faciliteren en stimuleren van kennisontwikkeling, doorontwikkeling en innovaties op het gebied van veilig samenwerken. Het platform is in deze opzet een onafhankelijke gesprekspartner van buitenlandse partners als www.ukceb.org en www.tscp.org.

Contactpersoon

Ron Nulkes

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail