+31 (0) 70 3644807

Search

NIDV Grondgebonden (systemen) Platform (NGP)

Strategisch partnerschap

Bedrijven en kennisinstituten werken binnen dit NIDV-platform samen en in dialoog met de defensie- en veiligheidsorganisaties aan (toekomstige) producten, systemen en diensten. Het platform kenmerkt zich door een grote vertegenwoordiging van innovatieve MKB-bedrijven met vaak complexe en hoogtechnologische producten. De deelnemers aan het platform werken samen aan kennisopbouw en krachtenbundeling om een geode uitgangspositie te hebben bij (inter-)nationale projecten.

Er is nauw overleg met medewerkers van uitvoerende Defensie-, Politie-, Veiligheidsregio-organisaties,  en met de ministeries op gebieden zoals:
• operationele toekomstige behoeften;
• supply chain management;
• inkoopstrategieen en after sales services (o.a. service level agreements);
• industriële participatie bij aankopen bij buitenlandse OEM’s;
• competence sharing tussen bedrijven en veiligheids- & defensie organisaties.

De NIDV volgt nauwgezet, en draagt indien mogelijk bij aan, de toekomstige beleidslijnen en strategieën van de afnemende overheden en internationale markten. Het NIDV land platform organiseert zelf of haakt aan bij initiatieven over innovatie op de defensie- en veiligheidsmarkt. Enkele voorbeelden hiervan zijn;
– Defensie Innovatie Game.
– Land Maintenance Initiative.
– Concept Development & Experimentation of Field Labs.
– Duits-Nederlandse samenwerking
– Diverse symposia waaronder het jaarlijkse NIDV Symposium.
– Trends  zoals; Smart Industry, Cyber Security, Open Innovation, Big Data, Duurzame Energie, etc..

Door focus en samenwerking binnen de markt van landgebonden systemen en diensten streeft het platform naar Nederlandse werkgelegenheid, kennisopbouw, een betere internationale concurrentiepositie en ‘above all’ producten en diensten die boven verwachting presteren bij de klanten op alle aspecten, zoals;
– snelheid van innovatie en levering;
– concurrerende prijsstelling;
– service gedurende de hele life cycle;
– oplossingen aandragen voor gestelde of nog niet onderkende behoeften;
– partnership.

 

Contactpersoon

Stefan Schaafsma

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail


Jaarvergadering Platform

2018: 26-10, Utrecht

Presentaties