+31 (0) 70 3644807

Search

NIDV Grondgebonden (systemen) Platform (NGP)

Strategisch partnerschap

Over het NIDV Grondgebonden (-en systemen) Platform (NGP)

Het NGP is het platform van NIDV-deelnemers gespecialiseerd in het domein van de grondgebonden systemen en platformen. Bedrijven en kennisinstituten kunnen binnen dit platform in dialoog treden met met de defensie- en veiligheidsorganisaties over (toekomstige) producten, systemen en diensten.

Het NGP kenmerkt zich door een grote vertegenwoordiging van innovatieve MKB-bedrijven met vaak complexe en hoogtechnologische producten. De deelnemers aan het platform werken samen aan kennisopbouw en krachtenbundeling om een goede uitgangspositie te hebben bij (inter-)nationale projecten. Er is nauw overleg met medewerkers van uitvoerende defensie-, politie-, veiligheidsregio-organisaties en met de ministeries op gebieden zoals:

 • Operationele toekomstige behoeften;
 • Supply chain management;
 • Inkoop strategieën en after-sales services;
 • Industriële participatie bij aankopen bij buitenlandse OEM’s;
 • Competence sharing tussen bedrijven en veiligheids- & defensie organisaties.

Ontwikkelingen

De NIDV volgt nauwgezet, en draagt indien mogelijk bij aan, de toekomstige beleidslijnen en strategieën van de afnemende overheden en internationale markten.
Het NGP organiseert zelf of haakt aan bij initiatieven over innovatie op de defensie- en veiligheidsmarkt binnen het landdomein. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

 • Defensie Innovatie Competitie.
 • Veiligheid Innovatie Competitie.
 • Marktconsultatie tussen industrie en defensie/politie.
 • Technical Land Center.
 • Ondersteuning bij Midlife Updates (MLU) van bestaand materieel defensie.
 • Logistiek Center Soesterberg (LCS).
 • Land Maintenance Initiative.
 • Concept Development & Experimentation.
 • Duits-Nederlandse samenwerking.
 • Diverse symposia waaronder het jaarlijkse NIDV Symposium.
 • Trends zoals; Robotica, Unmand Systems, Sensoring, Mobility, Smart Industry, Communication equipment, Duurzame Energie, etc.

Samenwerken

Door focus en samenwerking binnen de markt van landgebonden systemen en diensten streeft het NGP-platform naar Nederlandse werkgelegenheid, kennisopbouw, een betere internationale concurrentiepositie en ‘above all’, producten en diensten die boven verwachting presteren bij de klanten op alle aspecten, zoals;

 • Snelheid van innovatie en levering;
 • Concurrerende prijsstelling;
 • Service gedurende de hele life-cycle;
 • Oplossingen aandragen voor gestelde of nog niet onderkende behoeften;
 • Partnership.

Contactpersoon

Stefan Schaafsma

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail


Jaarvergadering Platform

2018: 26-10, Utrecht

Presentaties