+31 (0) 70 3644807

Nederlands Marinebouw Cluster (NMC)

Slagkracht op en onder water

Het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) heeft als doel om de Nederlandse marinebouw als scheppende en internationaal concurrerende industrie te versterken. Kennisontwikkeling en onderhoud zijn actuele thema’s in het NMC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de krijgsmacht.

De bouw van schepen kent een cyclus. Nadat een schip in de vaart is genomen, volgt een aantal jaren van gebruik en onderhoud. Tijdens de levensduur ontstaan nieuwe behoeftes en vooruitlopend op het einde van de levensduur ontstaat een ontwikkelprogramma voor een nieuw schip. Defensie bezuinigt momenteel op de kennis die ze zelf nodig heeft in deze cyclus. Defensie heeft er het geld niet meer voor en vraagt steeds vaker aan het bedrijfsleven zelfstandig kennis te ontwikkelen, te behouden en te vertalen naar concrete innovatie.
De deelnemers van het NMC werken samen en houden contact met overheid, krijgsmacht en de Koninklijke Marine. Overleg vindt plaats over onderwerpen zoals de Europese consolidatie in de marinebouw, de aansluiting bij het topsectorenbeleid, instandhouding van een sterke kennis- en maakcyclus, sourcing en instandhouding. De activiteiten voor bedrijven zijn gericht op inschakeling bij bestaande en nieuwe marineprojecten. Steeds vaker wordt onderhoud aan grote en kleine schepen uitbesteed. De bedrijven in het NMC zijn hierin van grote toegevoegde waarde voor Defensie.

————————————————————————————————————————————————————————–

Het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) heeft op 20 juni 2016 een interessante jaarbijeenkomst voor de leden gehouden bij RHMarine te Rotterdam. Na een korte uitleg door RHMarine over het bedrijf werd teruggekeken op het afgelopen jaar. Voorzitter NMC Rene Berkvens gaf daarna een analyse van de huidige situatie, waarbij ook de brief aan de Tweede Kamer over de behoeftestelling van onderzeebootcapaciteit van 17 juni aan de orde is geweest. Na een plezierige rondleiding bij RHMarine aan de Sluisjesdijk te Rotterdam is informeel verder gesproken.

NMC

 

 

 

Contactpersoon

Maarten Lutje Schipholt

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail

Jaarvergadering Platform:

13 juni 2017, Gent, België

Presentaties