+31 (0) 70 3644807

Nederlands Marinebouw Cluster (NMC)

Slagkracht op en onder water

Het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) heeft als doel om de Nederlandse marinebouw als scheppende en internationaal concurrerende industrie te versterken. Kennisontwikkeling en onderhoud zijn actuele thema’s in het NMC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de krijgsmacht.

De bouw van schepen kent een cyclus. Nadat een schip in de vaart is genomen, volgt een aantal jaren van gebruik en onderhoud. Tijdens de levensduur ontstaan nieuwe behoeftes en vooruitlopend op het einde van de levensduur wordt een ontwikkelprogramma opgesteld voor een nieuw schip. Defensie heeft de laatste jaren noodgedwongen veel moeten bezuinigen op de kennis die ze zelf nodig heeft in deze cyclus en voorheen zelf in huis had. Daarom wordt  steeds vaker aan het bedrijfsleven gevraagd zelfstandig kennis te ontwikkelen, te behouden en te vertalen naar concrete innovatie.
De deelnemers van het NMC werken samen en houden contact met overheid, krijgsmacht en de Koninklijke Marine. Overleg vindt plaats over onderwerpen zoals de Europese consolidatie in de marinebouw, de aansluiting bij het topsectorenbeleid, instandhouding

van een sterke kennis- en maakcyclus, sourcing en instandhouding. Steeds vaker wordt onderhoud aan grote en kleine schepen uitbesteed. De bedrijven in het NMC zijn hierin van grote toegevoegde waarde voor Defensie.

In samenwerking met Nederland Maritiem Land (NML) en Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft de NIDV in de studie “De Marine en Marinebouw Cluster – een ecosysteem onder druk” deze toegevoegde waarde onderzocht. Op 15 mei 2017 is de studie door de voorzitter NIDV aan de toenmalige Minister van Defensie mevrouw Hennis-Plaesschaert overhandigd.

U kunt een samenvatting van de studie hier lezen. 

Het hele rapport is hier te lezen.

Brede communicatie in samenwerking met o.a. VNO-NCW zorgt voor de bewustwording van de aanwezigheid en het belang van een uitstekende marinebouwcluster in Nederland. De activiteiten voor bedrijven zijn gericht op inschakeling bij bestaande en nieuwe marine-projecten. Dit zijn op dit moment voornamelijk de vervanging van de onderzeeboten van de Walrus-klasse, de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Activiteiten aangaande de vervanging van de onderzeeboten zijn bijvoorbeeld gericht op het volgen van marktconsultaties en het contact leggen en samenwerking met de buitenlandse consortia. Voor de vervanging van de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen wordt nauw met de Belgische Marine en -industrie samengewerkt.

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon

Maarten Lutje Schipholt

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail

Jaarvergadering Platform:

2018: 3 juli bij Marin in Wageningen

 

Presentaties