+31 (0) 70 3644807

Search

Nederlands Marinebouw Cluster (NMC)

Slagkracht op en onder water

Het heeft als doel om de Nederlandse marinebouw als scheppende en internationaal concurrerende industrie te versterken. Kennisontwikkeling en onderhoud zijn actuele thema’s in het NMC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de krijgsmacht.

De bouw van schepen kent een cyclus. Nadat een schip in de vaart is genomen, volgt een aantal jaren van gebruik en onderhoud. Tijdens de levensduur ontstaan nieuwe behoeftes en vooruitlopend op het einde van de levensduur wordt een ontwikkelprogramma opgesteld voor een nieuw schip. Defensie heeft de laatste jaren noodgedwongen veel moeten bezuinigen op de kennis die ze zelf nodig heeft in deze cyclus en voorheen zelf in huis had. Daarom wordt  steeds vaker aan het bedrijfsleven gevraagd zelfstandig kennis te ontwikkelen, te behouden en te vertalen naar concrete innovatie.

De deelnemers van het NMC werken samen en houden contact met overheid, krijgsmacht en de Koninklijke Marine. Overleg vindt plaats over onderwerpen zoals de Europese consolidatie in de marinebouw, de aansluiting bij het topsectorenbeleid, instandhouding van een sterke kennis- en maakcyclus, sourcing en instandhouding. Steeds vaker wordt onderhoud aan grote en kleine schepen uitbesteed. De bedrijven in het NMC zijn hierin van grote toegevoegde waarde voor Defensie.

In samenwerking met Nederland Maritiem Land (NML) en Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft de NIDV in de studie “De Marine en Marinebouw Cluster – een ecosysteem onder druk” deze toegevoegde waarde onderzocht. Op 15 mei 2017 is de studie door de voorzitter NIDV aan de toenmalige Minister van Defensie mevrouw Hennis-Plaesschaert overhandigd.

U kunt een samenvatting van de studie hier lezen. 

Het hele rapport is hier te lezen.

Brede communicatie in samenwerking met o.a. VNO-NCW zorgt voor de bewustwording van de aanwezigheid en het belang van een uitstekende marinebouwcluster in Nederland. De activiteiten voor bedrijven zijn gericht op inschakeling bij bestaande en nieuwe marine-projecten. Dit zijn op dit moment voornamelijk de vervanging van de onderzeeboten van de Walrus-klasse, de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Activiteiten aangaande de vervanging van de onderzeeboten zijn bijvoorbeeld gericht op het volgen van marktconsultaties en het contact leggen en samenwerking met de buitenlandse consortia. Voor de vervanging van de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen wordt nauw met de Belgische Marine en -industrie samengewerkt.

Het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) heeft als doel om de Nederlandse marinebouw als scheppende en internationaal concurrerende industrie te versterken. Kennisontwikkeling en onderhoud zijn actuele thema’s in het NMC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de krijgsmacht.

Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC) –

Onderwater technologie

De Nederlandse industrie met specifieke maritieme en onderzeebootkennis heeft zich verenigd in het Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC). Het DUKC maakt onderdeel uit van het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) en heeft een coördinerende rol in de bundeling van alle Nederlandse kennis, kunde en ervaring op het gebied van onderwatertechniek. Ze vormt een intensieve samenwerking tussen bedrijven uit de Nederlandse maritieme industrie (waaronder bijvoorbeeld ook Damen, Thales, RH Marine, Bosch Rexroth, Van Halteren en Nevesbu etc), de Nederlandse kennisinstituten (zoals TNO en MARIN) en de Defensie.

Het DUKC speelt een onmisbare rol in de ontwikkeling, bouw en het onderhouden van onderzeeboten. Bij de bedrijven die zich hebben aangesloten bij dit kenniscentrum is dan ook veel kennis en kunde aanwezig. Zo is bijvoorbeeld het Instandhoudingsprogramma van de Walrusklasse onderzeeboten onder regie van het DUKC uitgevoerd. Daarmee is belangrijke kennis opgedaan, behouden en uitgebreid. Daarnaast is het DUKC betrokken bij de voorbereidende studies voor de vervangende onderzeebootcapaciteit en ondersteunt de contacten tussen Defensie en de nationale maritieme industrie. Op deze wijze is aangetoond dat de Nederlandse industrie nog steeds over de vereiste ontwerpkennis en technologie beschikt om ook nieuwe onderzeeboten te bouwen.

Meer informatie kunt u in het vierluik over het DUKC vinden.

 

 

Contactpersoon

Maarten Lutje Schipholt

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail

Jaarvergadering Platform

2019: 04 juli

Presentaties