+31 (0) 70 3644807

Search

Command and Control Technologie Platform (C2TP)

Informatiegestuurd optreden en cybersecurity

De technologische kennis van bedrijven en de operationele kennis van NAVO, Defensie en civiele veiligheid worden in dit platform bij elkaar gebracht. Door het bespreken van de ICT ontwikkelingen bij de overheid en het bedrijfsleven vindt technologische innovatie plaats die aansluit bij de operationele behoefte van de opdrachtgever(s). De deelnemende bedrijven zijn gericht op het verkrijgen en vergroten van operationele en technologische kennis. Informatie wordt uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. De leden van het platform benaderen collectief of als individu de markt.

In hoofdzaak is het Command and Control Technologie Platform ICT-georiënteerd en gericht op de defensie- en civiele veiligheidsmarkt. De deelnemers van het platform leveren producten en diensten om informatiegestuurd optreden bij en tussen Defensie, civiele veiligheidsinstanties en hulpdiensten mogelijk te maken. Communicatie, geo-informatie, informatievoorziening en informatiemanagement zijn daarbij belangrijke elementen.
Het C2TP creëert kansen voor de deelnemers door het faciliteren van het contact met vertegenwoordigers van overheden, onderlinge samenwerking, samenwerking met kennisinstituten en universiteiten, afstemming over vraag en aanbod, kennisopbouw en innovatie. Het platform bestaat al meer dan twintig jaar en is daarmee het oudste NIDV-platform. Maar ook de jongste ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van cybersecurity worden in dit platform besproken.

Contactpersoon

Harry de Groot

Telefoon: +31 70 3644807
Stuur een e-mail

Cyber Cluster

Wapenen tegen onzichtbare aanvallen

Het NIDV Cyber Cluster maakt onderdeel uit van het Command and Control Technologie Platform (C2TP). Bijzonder is dat niet alleen bedrijven leden van de NIDV – lid kunnen worden van dit cluster, maar ook overheidsorganisaties.
Het NIDV Cyber Cluster is de verbindende schakel met diverse (inter)nationale organisaties op het gebied van cybersecurity en cyberwarfare. Dit is een belangrijk element binnen het cluster, omdat cybercriminaliteit en cyberwarfare per definitie niet stopt bij onze landsgrenzen.

In Nederland zijn veel partijen die zichzelf moeten beschermen tegen cyberaanvallen. Het gaat bijvoorbeeld om de Nederlandse vitale infrastructuur (onder andere energiemaatschappijen, drinkwaterbedrijven, telecom- en internetproviders), Defensie, veiligheidsdiensten, andere overheden, nationaal en internationaal opererende bedrijven. Daarnaast zijn er bedrijven en overheden die zich juist bezighouden met de bestrijding van cyberaanvallen, zoals het Nationaal Cyber Security Centrum, Taskforce Cyber van Defensie en de Nationale Politie. Vraag en aanbod is terug te vinden bij bedrijven én overheden. Zij hebben elkaar nodig. Daarom brengt het NIDV Cyber Cluster deze beide partijen en rollen bij elkaar.

Het NIDV Cyber Cluster creëert kansen voor de deelnemers door het faciliteren van onderling contact, agenderen en prioriteren van onderwerpen, uitwisselen van informatie, opbouwen van kennis, afstemmen van vraag en aanbod, stimuleren van innovaties en samenwerken met (inter)nationale overheden en bedrijven.

Presentaties