+31 (0) 70 3644807

Search

Missie

De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter-)nationale leveranciersketens. De NL-DVI staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

NIDV Strategie 2020

Missie, ambitie & uitvoeringsagenda

Werkwijze

Informatieverstrekker. Belangenbehartiger. Dienstverlener. Dat is de NIDV. Zij is uniek in haar soort en de enige brancheorganisatie van Nederlandse bedrijven die producten en diensten leveren op het gebied van nationale en internationale veiligheid. De NIDV bevordert de inschakeling van haar deelnemers bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, onderhouden en afstoten van materieel, plus aanverwante diensten.Gouden Driehoek

De NIDV beschikt over een zeer groot netwerk in de wereld van Defensie en veiligheid. Dit netwerk wordt actief ingezet om het kennen en kunnen van het Nederlandse bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. Via dit netwerk worden ook vragen en wensen vanuit de overheid doorgespeeld naar de NIDV-deelnemers. Daar waar mogelijk participeert de NIDV in samenwerkingsverbanden. met als doel haar deelnemers hierbij te betrekken.

Regelmatig organiseert de NIDV (thema)bijeenkomsten voor haar deelnemers. Zo geven aanbestedende diensten tijdens Projectendagen uitleg over nieuwe en lopende (materieel)projecten. Naast de inhoudelijke behandeling van uiteenlopende thema’s, zijn deze bijeenkomsten een uitgelezen mogelijkheid om contact te leggen met overheidsfunctionarissen en andere NIDV-deelnemers. Datzelfde geldt voor het jaarlijkse NIDV-Symposium met sprekers uit binnen- en buitenland. De daaraan gekoppelde tentoonstelling is een unieke ontmoetingsplaats voor overheid en bedrijfsleven.

i

Informatieverstrekker

Actuele informatie over nieuwe plannen, projecten, wensen en behoeften bij overheden en (inter)nationale bedrijven is van groot belang voor NIDV-deelnemers. De NIDV kent een snelle digitale informatievoorziening. De deelnemers krijgen een wachtwoord om in te loggen op deze databank.

Belangenbehartiger

De NIDV heeft goede relaties met overheidsorganisaties in binnen- en buitenland. Ook richting internationale bedrijven die een verplichting hebben om Nederlandse bedrijven in te schakelen, is de NIDV de collectieve belangenbehartiger. Namens haar deelnemers houdt de NIDV nauw contact met de Nederlandse politiek. Als het gaat om nieuw en bestaand overheidsbeleid dat de deelnemers raakt, fungeert de NIDV namens haar deelnemers als gespreks- en sparringpartner.

Dienstverlener

De NIDV werkt nationaal en internationaal aan de zichtbaarheid van haar deelnemers, door gezamenlijke marktverkenning en marktbenadering. In dit kader ondersteunt en faciliteert zij haar deelnemers bij deelname aan handelsmissies en internationale beurzen en projecten. Een speciale MKB-denktank heeft tot doel de positie van het midden- en kleinbedrijf op de defensie- en veiligheidsmarkt te vergroten. De NIDV is vraagbaak voor haar deelnemers met vragen over export, subsidies, innovatie, enzovoorts.

 

De platformen van de NIDV

De NIDV kent negen platformen. Dit zijn ontmoetingsplaatsen voor bedrijven met een gemeenschappelijke interesse. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke platformen voor bedrijven die een rol spelen bij het bouwen en onderhouden van schepen, helikopters, vliegtuigen of command and control systemen. De NIDV-platformen creëren kansen voor de deelnemers door het faciliteren van het contact met vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie, kennisopbouw, informatie-uitwisseling, samenwerking met kennisinstituten en universiteiten, bundeling van krachten en het collectief benaderen van een specifiek marktsegment. De bedrijven die deelnemen aan een NIDV platform zijn succesvoller op de markt door de kracht van samenwerking. Zo wordt bijvoorbeeld de collectieve supplychain versterkt, met elkaar een hoger technologisch niveau bereikt en een collectief trackrecord opgebouwd dat internationaal deuren opent voor de gezamenlijke Nederlandse industrie.
Ga naar de platformen >>