+31 (0) 70 3644807

Search

NIDV spreekt vergaande ambities uit voor samenwerking met Koninklijke Landmacht

mrt 16, 2020 | Nieuws

“Het is tijd om elkaar met de uitgestoken hand uit te dagen om nog nauwer te gaan samenwerken” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV, over het overhandigde ambitiedocument van het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) aan luitenant-generaal Wijnen, commandant Landstrijdkrachten. “Hiermee geeft de industrie de aanzet voor het oplopen van een langdurige-strategische-samenwerking binnen het grondgebonden domein” aldus Nulkes.

Het 35-jubileum is een mooi moment geweest om terug te kijken op de sterke samenwerking tussen Defensie, kennisinstellingen en industrie, maar ook een kans om vooruit te kijken. De NIDV kent vijf platformen, waarvan het NGP (NIDV Grondgebonden Platform) het platform is voor deelnemers aan de grondgebonden Gouden Driehoek. Voorop in het NGP staan de operationele behoeften van Defensie en de andere publieke veiligheidsorganisaties, zoals de politie en brandweer en de antwoorden daarop van kennisinstellingen en bedrijven. De behoeften – die materieel, personeel en diensten aangaan – kunnen strategisch, operationeel, institutioneel en praktisch van aard zijn. Het NGP is hierbij verkenner, op andere momenten treedt het NGP op als initiator, makelaar, bemiddelaar, organisator of evaluator. Het NGP wil partijen in de grondgebonden Gouden Driehoek faciliteren, zodat operationele behoeften van Nederlandse operators met Nederlandse middelen worden ingevuld, ten minste voor een relevant deel.

Voor de agenda van het NGP zijn vooralsnog Defensie en daarbinnen CLAS en DMO bepalend. Tegelijkertijd zullen ontwikkelingen binnen andere defensieonderdelen en bij de politie en de brandweer die daarop aansluiten zoveel als mogelijk worden meegenomen.
Essentieel in het ambitiedocument staat de toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht. Daarin worden vier prioriteiten aangegeven, te weten; 1) vergroten van het adaptief vermogen van de Landmacht, 2) intensiveren van de samenwerking met nationale en internationale partners, 3) versterken van de verbinding tussen mens en technologie en 4) investeren in het gevecht over lange afstanden en optreden in stedelijk gebied. Het NGP ziet zichzelf hierin als intermediair tussen de overheid, kennisinstellingen en industrie, ook naar buitenlandse vooral industriële partners. Het gaat niet alleen om vervulling van concrete behoeften, maar ook en wellicht juist om ontwikkelingen binnen de industrie die de genoemde prioriteiten in een vroegtijdig stadium gunstig kunnen beïnvloeden. Dit ambitiedocument is in goede samenwerking met o.a. de staf van CLAS tot stand gekomen..

Contactpersoon

Matthijs Olde

Matthijs Olde

Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Olde via m.olde@nidv.eu.

Eerder nieuws