+31 (0) 70 3644807

Search

NIDV Military Space event legt basis voor nieuwe samenwerking

jan 31, 2020 | Nieuws

“We staan met recht nog steeds in de kinderschoenen“ aldus generaal-majoor Andre Steur, directeur Plannen bij Defensie tijdens zijn keynote op de goed bezochte NIDV-bijeenkomst over military space bij het NLR in Amsterdam op 30 januari. Space als warfighting domain is enorm aan het groeien. Er is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en afhankelijkheid voor onze vitale infrastructuur, waar ook de ruimte onder valt. “Het is aan Defensie , de kennisinstellingen en de industrie om samen te zoeken naar de manier waarop wij elkaar in dit domein kunnen versterken,” concludeerde hij. Om hier aan een aanzet te geven organiseerde de NIDV, in samenwerking met de Koninklijke NLR en Defensie een dag om deze samenwerking te versterken. Van de adviezen van het Netherlands Space Office (NSO) in Den Haag werd dankbaar gebruik gemaakt.

De dag bestond uit twee delen. Na een keynote door genm Andre Steur, directeur Plannen bij het ministerie van Defensie hebben ook Michel Keuning, voorzitter Space Strategy Board NLR, lt kol Patrick Bolder (HCSS), ktz Juan Irausquin gesproken en Jeroen Rotteveel , voorzitter SpaceNed gesproken over verschillende aspecten van het ruimtedomein en de ontwikkelingen in military space.

Gouden Driehoek van space

Ondanks de verscheidenheid aan perspectieven en invalshoeken was de rode lijn dat het belang en de afhankelijkheid van het ruimtedomein een fact of life is geworden. Bij bijna alle militaire operaties en ook civiele handelingen is de impact van de ruimtevaart enorm, tegelijk kan er heel veel en heeft Nederland ook op ruimtevaartgebied een Gouden Driehoek waarin nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en mkb-bedrijven hecht is.

Het interactieve deel van dag bestond uit vier deelsessies waarbij de bijna 70 deelnemers aan de dag in deelsessies spraken over unieke technologie van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen die samen met Defensie tot unieke capaciteit en kan worden ontwikkel d. Verdeeld over de groepen zijn de onderwerpen Infrastructuur en architectuur, Observatie, Communicatie en Space Situational Awareness verder besproken.

Kansen

Defensie is momenteel bezig met het vormgeven van haar space strategy waarbij er actief contact wordt gezocht met de ruimtevaartsector die al decennia deeluitmaakt van de civiele wereldtop. Er zijn in Nederland veel mogelijkheden ruimte voor innovatieve bedrijven die met hun specifieke technologie vooruitstrevend zijn. Niet voor niets is de grootste ESA -afdeling, Estec in Noordwijk gevestigd en heeft Nederland de grootste opleiding voor lucht- en ruimtevaarttechiek van Europa. Een stevige basis is er dus al.

De komende maanden gaat de NIDV, in nauwe samenwerking met Defensie, SpaceNed, de NSO en andere instanties structuur geven aan verdere samenwerking tussen Defensie, kennisinstellingen en industriële partijen. Ook houd de NIDV haar jaarvergadering op 1 april bij de ESA in Noordwijk met een keynote van minister Bijleveld-Schouten van Defensie waarbij het space domein ruim aan bod komt.

Contactpersoon

Matthijs Olde

Matthijs Olde

Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Olde via m.olde@nidv.eu.

Eerder nieuws