+31 (0) 70 3644807

Search

NIDV lanceert platform voor Integrated Logistic Support (ILS)

dec 13, 2019 | Nieuws

Op 11 december vond in Utrecht een eerste bijeenkomst plaats voor alle NIDV deelnemers en Defensievertegenwoordigers waarbij is besloten om een ILS Platform op te richten en onder te brengen bij het NIDV. Integrated Logistic Support (ILS) is al jaren een onderwerp dat meer aandacht behoeft. Onder meer vanwege de introductie van nieuwe (internationale) ILS standaarden is het belang van een gestructureerde aanpak voor Defensie en industrie toegenomen.

De internationale lucht- en ruimtevaart- en defensiegemeenschap hebben de afgelopen 20 jaar aanzienlijke inspanningen geleverd om specificaties op het gebied van Integrated Logistic Support (ILS) te ontwikkelen. Voor verschillende ILS aandachtsgebieden zijn er specificaties ontwikkeld om binnen deze aandachtsgebieden beter te standaardiseren.

Gezamenlijke inzet voor een Integrated Logistic Support (ILS)

De vorming van een ILS platform zal een belangrijke impuls betekenen tot een succesvolle en pragmatische invoering van de nieuwe ILS standaarden. Initieel zal de focus van het ILS platform op het maritieme domein liggen mede vanwege de aankomende grote Defensie materieels-projecten. Het is echter ook zeker de bedoeling om een defensiebrede scope te hanteren zoals het Land- en het Luchtdomein. Daarnaast zal vervolgens ook de aandacht uitgaan naar bredere (gerelateerde) onderwerpen als Performance Based Logistics en Prestatiecontracteren. Zo is op de NEDS 2019 in Ahoy Rotterdam hier tijdens een Break-out sessie reeds aandacht aan besteed.

Normaliter geldt dat de (maritieme) logistieke keten in veel gevallen dezelfde keuzes moet maken, van eindgebruiker via systeem integrator tot leverancier en de OEM. Het is daarom belangrijk om eenduidige afspraken te maken die de komende jaren worden gehanteerd.

In principe is de eindklant (in de regel Defensie) verantwoordelijk voor dit kader. Met de input van de hele branche is echter het beter mogelijk om tot een gemeenschappelijk gedragen benadering te komen. Het gaat hier dus om een specifiek Nederlandse aanpak waarbij initieel de focus zal liggen op (maritieme) bedrijven die zijn aangesloten bij het NIDV.

NIDV lanceert platform voor Integrated Logistic Support (ILS)

Bestuur geïnstalleerd

Tijdens de ILS bijeenkomst is overeenstemming bereikt over de vertegenwoordiging in het ILS Platformbestuur waarbij dhr Pieter van Breugel van de firma Verebus het voorzitterschap heeft aanvaard. Verder nemen Defensie, Damen, Thales, ADSE en NIDV zitting in het bestuur.

Daarnaast is overeengekomen om een aantal werkgroepen te formeren die zich specifiek op de diverse ILS standaarden gaan richten. Er is namelijk behoefte aan een praktische en duidelijke invulling van het gebruik van deze standaarden/specificaties. Er komen 3 werkgroepen voor de standaarden SD1000D, S10000i en gecombineerde S3000L/S4000P. Bij de aanwezige bedrijven bleek grote belangstelling en enthousiasme te bestaan om deel te nemen aan de werkgroepen. Daarmee gaat het ILS Platform voortvarend van start.

Contactpersoon

Matthijs Olde

Matthijs Olde

Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Olde via m.olde@nidv.eu.

Eerder nieuws