+31 (0) 70 3644807

Search

NIDV denkt mee over de Defensievisie 2035

feb 12, 2020 | Nieuws

Foto: NIDV.

Op dit moment is Defensie bezig met de voorbereiding op de Defensievisie die in juni zal verschijnen. In deze visie wordt vijftien jaar vooruit gekeken: welke rol(len) moet Defensie kunnen vervullen in de toekomst? Welke ontwikkelingen zien we de komende jaren? Hoe moet Defensie er dan, gegeven die ontwikkelingen, uitzien? En hoe groeien we toe naar dat toekomstbeeld vanuit de huidige stand van zaken?

Op 11 februari 2020 kwamen vertegenwoordigers uit de politiek, de overheid, het bedrijfsleven, de kennis- en wetenschapssector, het maatschappelijk middenveld en Defensie bij elkaar. Ook het NIDV was hiervoor uitgenodigd.

De minister en staatssecretaris van Defensie organiseerden deze bijeenkomst omdat ‘dit ons allemaal aangaat: het is een maatschappelijke opgave’. Veel organisaties staan bovendien voor zelfde uitdagingen en partners in het veiligheidsdomein en daarbuiten werken steeds nauwer samen. Mede daarom is het voor Defensie belangrijk om te horen hoe anderen naar de toekomst en naar Defensie kijken.

Ontwikkelingen bij Defensie

Met het oog op de verslechterde veiligheidssituatie heeft het kabinet Rutte-III extra geld in Defensie geïnvesteerd, waaronder 1,5 miljard euro structureel met het regeerakkoord. Daarmee zet Nederland een eerste stap richting het nakomen van de afspraken met onze NAVO- en EUbondgenoten. We beschermen onze veiligheid immers samen, en hoe beter iedereen zich aan de afspraken houdt, hoe sterker we samen staan.

Zo heeft de NAVO aan de hand van de dreigingen die spelen bepaald welke slagkracht we als bondgenootschap moeten kunnen leveren. Op basis hiervan is als norm bepaald dat ieder land in 2024 2% van zijn bbp aan Defensie moet uitgeven. Nederland komt volgens de huidige verwachtingen in 2024 uit op 1,37%. we staan daarmee bijna onderaan het lijstje van alle bondgenoten.

Er zijn echter meer stappen nodig om in 2035 voldoende slagkracht te kunnen bieden. Defensie moet:

  • Groeien: door de veranderende machtsverhoudingen moeten we als NAVO en EU weer voorbereid zijn op sterkere tegenstanders, die grote krijgsmachten voor lange tijd op de been kunnen brengen. Daarvoor hebben we meer mensen en materieel nodig. Het gaat dus om meer slagkracht door meer materieel aan te schaffen en eenheden uit te breiden.
  • Herstellen: Sinds de val van de muur is er stevig bezuinigd op Defensie. In combinatie met veelvuldige inzet, hebben de bezuinigingen de krijgsmacht getekend. 25 jaar bezuinigingen maak je niet in vijf jaar ongedaan. Tegelijkertijd wordt er ook meer gevraagd van Defensie, bijvoorbeeld: milieu- en klimaatregels en -doelen zijn de afgelopen jaren verscherpt, we hebben grotere voorraden nodig omdat we sneller en langer in noodsituaties moeten kunnen optreden en we moeten onze IT-systemen verbeteren en beschermen. Het gaat dus om meer slagkracht door te investeren in o.a. personeel, vastgoed, ICT, logistiek en voorraden.
  • Moderniseren: het conflict vindt niet meer alleen plaats op land, zee of in de lucht, maar ook in het digitale domein en mogelijk straks ook in de ruimte. Deze nieuwe domeinen verdienen aandacht. We willen daarbij informatiegestuurd kunnen optreden: onze eenheden en systemen moeten daarvoor in verbinding met elkaar staan en informatie opnemen, filteren en delen. Tegenstanders innoveren en moderniseren razendsnel, dus Defensie moet ook blijven innoveren – bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie, biotechnologie of sociale innovatie. Het gaat dus om meer slagkracht door te investeren in nieuwe technieken, nieuwe domeinen en nieuwe manieren van werken.

Resultaat van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst werd het gesprek aangegaan over een aantal van de elementen die hierboven genoemd zijn. Daarbij kwamen vragen aan de orde zoals: welke dreigingen komen er op ons af en hoe beoordeelt u die? Hoe verhouden groeien, herstellen en moderniseren zich tot elkaar? Op welke kwaliteiten zou Defensie zich moeten richten?

In goede interactieve sessies en groepsgesprekken werd vooral ook geluisterd naar het beeld dat ‘anderen’ van Defensie hebben. Daaruit kwam naar voren dat de focus vooral moet liggen op de kwaliteit van het personeel en een technologisch hoogwaardige krijgsmacht. Daarnaast werd veelzijdige inzetbaarheid, innovatief vermogen en geïntegreerd optreden vaak genoemd. Ook het creëren van meer draagvlak voor Defensie (in Nederland) behoeft meer aandacht. Van beide kanten werd de bijeenkomst als zeer waardevol ervaren!

Contactpersoon

Maarten Lutje Schipholt

Maarten Lutje Schipholt

Plv directeur/Business Development Manager Marine

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Lutje Schipholt via m.lutjeschipholt@nidv.eu

Eerder nieuws