+31 (0) 70 3644807

Search

NIDV blij met nieuwe stap in vervanging M-fregatten

jun 25, 2020 | Nieuws

De NIDV is blij met de B-brief voor de vervanging van de huidige M-fregatten. “Dit is zeer goed nieuws! In goed overleg met de industrie en kennisinstituten is een gedegen ontwerp gemaakt dat binnen het beschikbare budget en wensen past” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. “Daarbij heeft de samenwerking binnen de bekende gouden driehoek zijn vruchten afgeworpen. Naast de intensieve samenwerking met België binnen dit project, opent dit de deur voor verdere internationale kansen. “Naar verluidt bestaat er al grote belangstelling.” Net als met de verwerving van het Combat Support Ship (CSS) zijn er ook bij dit project veel kansen voor het Nederlandse Mkb, waardoor innovatie en werkgelegenheid in Nederland een impuls krijgt.

Verwerving

De NIDV pleit veelvuldig voor de inschakeling van de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis (NL-DTIB) in Defensieprojecten. Vooral in de maritieme sectors is een sterke zelfscheppende industrie. Nederlandse maritieme producten munten uit in de technologische en industriële capaciteiten. Zoals beschreven in de A-brief  besluit Defensie in dit project artikel 346 van het Verdrag van Lissabon (VWEU) toe te passen. Damen Schelde Naval Schipbuilding is de bouwer van de schepen en Thales Nederland als de leverancier van het geïntegreerde radar- en vuurleidingssysteem. De NIDV complimenteert de staatssecretaris van Defensie voor het maken van deze keuze, die volstrekt in lijn is met de Defensie Industrie Strategie.

Taken en ontwerp.

De belangrijkste taak van de nog te bouwen fregatten wordt het bestrijden van onderzeeboten op afstand. De huidige 4 M-fregatten van de Belgische en Nederlandse marine zijn aan het einde van hun levensduur. Naast onderzeebootbestrijding moet het nieuwe fregat zichzelf en andere eenheden kunnen beschermen. Het moet wereldwijd inzetbaar zijn voor maritieme gevechts- en veiligheidsoperaties en assistentie. Dit vraagt om verdedigingsmiddelen tegen dreigingen uit de lucht en van vijandelijke schepen.

Onderzoeksfase voltooid

De onderzoeksfase is nu voltooid met een ontwerp dat voldoet aan de eisen van Defensie en de NAVO. De partners België en Nederland doorliepen hierbij het ontwerpproces met scheepsbouwer Damen en Thales. Het maken van een zorgvuldige afweging tussen eisen, budget en planning bleek complex en kostte meer tijd dan verwacht. En daar kwam de aanschafvoorbereiding van het Combat Support Ship bij. De beschikbare ontwerpcapaciteit moest worden verdeeld over beide projecten waarbij voor Defensie de prioriteit lag bij het Combat Support Ship.

Kleiner en goedkoper

Ook is onderzocht of een ontwerp ‘van de plank’ sneller een bruikbaar en betaalbaar alternatief zou opleveren. Dit ontwerp voldeed echter niet aan de eisen van Defensie en zou weinig tijdwinst opleveren. Wel hielp het onderzoek bij het kritisch formuleren van de eisen, bijvoorbeeld qua missiemodulariteit. Dit laatste betekent dat het fregat uiteenlopende taken moet kunnen doen. Niet alle taken worden echter tijdens één missie gedaan. Door hiermee rekening te houden, bleek het schip kleiner en goedkoper te kunnen. Maar nog steeds wordt het nieuwe fregat groter dan het huidige M-fregat (5.500 ton tegen 3.300 ton).

Planning

Eerder is gemeld dat het 1e nieuwe fregat vanaf ongeveer 2025 operationeel inzetbaar zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat de Nederlandse marine het 1e fregat naar verwachting in 2028 krijgt opgeleverd en het 2e een jaar later. De Belgische fregatten worden uiterlijk 2030 geleverd. De NIDV ziet dit project als een goede vorm van launching customership en zet zich actief bij het vinden van andere kopers.

Verdediging tegen torpedo’s

Het belangrijkste wapensysteem tegen onderzeeboten is de nieuwe torpedo die wordt aangeschaft met het project ‘Vervanging Mk46 Lightweight torpedo’. Voor de verdediging tegen vijandelijke torpedo’s krijgen de fregatten een systeem om vijandelijke torpedo’s te misleiden. In de toekomst volgt een nog te ontwikkelen zogenoemd hardkill-systeem, een anti-torpedo-torpedo. Het fregat heeft plek voor de 110-koppige bemanning. Voor missiespecifiek personeel en hun uitrusting zijn 40 extra bedden en verschillende ruimten beschikbaar.

Contactpersoon

Maarten Lutje Schipholt

Maarten Lutje Schipholt

Business development Manager

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Lutje Schipholt via m.lutjeschipholt@nidv.eu.

Eerder nieuws