+31 (0) 70 3644807

NAVO-Benelux Industrie Dag

mrt 20, 2017 | Nieuws |

Op vrijdag 17 maart 2017 is de NAVO-Benelux Industrie dag gehouden.  Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordigingen bij de NAVO van de Benelux landen in samenwerking met de Belgische Veiligheids en Defensie Industrie Associatie (BSDI), de NIDV en de Luxemburgse Kamer van Koophandel.

De Benelux Industrie dag 2017 was een succesvolle bijeenkomst waarbij zo’n 150 vertegenwoordigers van bedrijven uit de Benelux een programma is aangeboden waarin zij werden voorgelicht over het “zaken doen met NAVO”  en hoe de veranderende  veiligheidsomgeving daar invloed op heeft.  De contacten en activiteiten tussen NAVO en industrie variëren van pre-concurrentiële trajecten tot aanbestedingen voor verwerving en exploitatie.

Het ochtend programma bestond uit lezingen en het middag programma had een business–to–business  karakter waarbij de deelnemers via een door de NIDV georganiseerde matchmaking met elkaar konden kennismaken en van gedachten konden wisselen.  

Het ochtend programma bestond uit inspirerende  speeches van de ambassadeurs van de Benelux- landen aan NAVO, die het bredere plaatje van de nieuwe veiligheidssituatie in de wereld beschreven en daarbij een link legden met het bedrijfsleven. Ze stelden dat bedrijven een belangrijke rol spelen bij het neerzetten van de hernieuwde ambities in defensie en veiligheid, met name waar het gaat om innovatie.

Burkard Schmitt van de Europese koepel van Defensie bedrijven,  ASD,  gaf een lezing over de ontwikkelingen binnen de EU op het gebied van Defensie en Veiligheid. Hij noemde de Global Strategy en het European Defence Action Plan en stipte tevens de voornemens voor een betere EU-NAVO samenwerking aan, voortvloeiend uit de Joint NATO-EU Declaration.

Commander Don Dasher van SACTREPEUR heeft het ACT beleid aangaande het betrekken van de industrie uiteengezet. Ten behoeve van innovatieve capability development is volgens ACT een dialoog met de industrie van groot belang teneinde de benodigde innovatiekracht te genereren.

John Jansen van de NIDV gaf een briefing over het Allied Future Surveillance and Command (AFSC) programma. AFSC is een programma dat als de opvolging van de AWACS kan worden gezien. Het is daarmee een groot en technisch inhoudelijk complex programma dat grote kansen biedt voor de industrie. Tevens heeft John Jansen een presentatie verzorgd over de Nato Industrial Advisory Group (NIAG). NIAG adviseert de NAVO op diverse vlakken vanuit een industrieel perspectief en zet ook studies uit. Generaal Majoor (b.d.) Frans Picavet presenteerde zijn praktische ervaringen met deze studies.

Peter Scaruppe, Directeur Acquisitie van de Nato Communication and Information Agency (NCIA) gaf een overzicht van mogelijkheden voor de industrie om zaken te doen met de NCIA.

De dagvoorzitter was Gerlof de Wilde, die per 1 mei 2017 John Jansen zal opvolgen als Adviseur NAVO bij de NIDV.

Archief

Categorieën