+31 (0) 70 3644807

Search

Jaarvergadering Nederlands Marinebouw Cluster in teken van samenwerken en Europa

okt 11, 2019 | Nieuws

Voor vierde keer is de jaarvergadering van het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) georganiseerd in samenwerking met de Belgische maritieme industrie. Deze binationale Industry Information day stond in het teken van de maritieme projecten die door beide landen samen worden uitgevoerd. De directeur BSDI (Belgian Security & Defence Industry) dhr. Georges Heeren was eveneens wederom van de partij. Als primeur werd tijdens de vergadering voor een enthousiast publiek de nieuwe NIDV partnerfilm getoond. De bijeenkomst vond op 8 oktober plaats bij Thales in Hengelo.

De focus voor de BE/NL industrie lag dit jaar op de actuele ontwikkelingen van de bi-nationale maritieme projecten zoals het vervangingsprogramma Mine Counter Measures (MCM) en de in dat kader relevante technologieën en mogelijke kansen voor de industrie. Bijzondere interesse was er voor het project Combat Support Ship en het project vervanging M-fregatten. Nederland heeft de lead in dit gezamenlijke NL/BE project. Mede daardoor was er sprake van een grote opkomst met participatie van de Chef Staf van de Belgische Marine KTZ Jan de Beurme en Commandeur Jan Willem Hartman (CZSK Directeur Marinebedrijf). Ook de kennisinstituten TNO en MARIN en in totaal meer dan 60 verschillende industriële bedrijven waren aanwezig.

Europese kansen van de bilaterale samenwerking

Naast presentaties door Dhr. René Berkvens (Vz NMC) en NIDV bestond het bi-nationale programma verder uit een enthousiaste briefing door de CEO Thales dhr Gerben Edelijn en een presentatie over het Europees Defensie Fonds (EDF) door dhr Ron Nulkes (Directeur NIDV). Namens de CDRE(TD) Dick Kreiter (DMO Directeur Projecten) is een update verzorgd door dhr Michel Janssen (DMO afdeling Maritieme Systemen) over het Defensie Projecten Overzicht (DPO) en relevante grote maritieme (vervangings)programma’s.

Indrukwekkende presentaties van Thales

Door gastheer Thales werden daarnaast twee interessante rondleidingen verzorgd. Met name de briefing in de Commando Centrale experience room met een demo over Ballistic Missile Defensie rond het scenario van de oefening ‘Formidable Shield’ maakte diepe indruk. Zo bleek maar weer dat voor Thales geldt: ‘The sky is not the limit’.

Contactpersoon

Maarten Lutje Schipholt

Maarten Lutje Schipholt

Business Development Manager

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Lutje Schipholt via m.lutjeschipholt@nidv.eu

Eerder nieuws