+31 (0) 70 3644807

Search

Inbreng NIDV enquête Tweede Kamer over coronamaatregelen

apr 30, 2020 | corona, Nieuws

De ontwikkelingen rondom het coronavirus staan boven aan de agenda van de Tweede Kamer. De maatregelen van het kabinet hebben gevolgen voor iedereen, maar zeker ook voor bedrijven, organisaties en instellingen. Met deze vraag heeft de Tweede Kamer een enquete gehouden onder bedrijven en brancheorganisaties. De NIDV heeft daarbij de volgende boodschap afgegeven:

Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen voor de NIDV?

De NIDV met 170 bedrijven en kennisinstellingen bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij (inter)nationale (overheids)opdrachten en in (inter-)nationale leveranciersketens. Deze hoogtechnologische sector heeft brede internationale en civiele verwevenheid. Jaarlijkse omzet is € 5 miljard, waarvan 2/3e  export (110.000 arbeidsplaatsen). 38% omzet is onderzoek en ontwikkeling. Defensie heeft in NL een sterke DVI nodig. Slechts enkele bedrijven werken exclusief voor defensie- en veiligheidsorganisaties.

 1. Bedrijven lijden onder ingetrokken opdrachten en gesloten productielijnen. Bij dienstverleners en technologische industrie leidt dit direct tot leegloop en omzetdaling. Vooral de luchtvaart, maar ook maritieme domein en IT-bedrijven hebben hiervan veel last. De groter Nederlandse bedrijven nemen in hun kielzog MKB’ers mee. Bedrijfsonderdelen zijn reeds gesloten, werknemers naar huis gestuurd. Voor de (middel)lange termijn worden meer sluitingen en ontslagen voorzien.
 2. Liquiditeit is hierdoor gemiddeld onvoldoende.
 3. De (toekomstige) inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht is essentieel. Naast jarenlang bezuinigen op defensie met gevolgen voor haar toeleveranciers, verkleint de sector verder als specifieke maatregelen uitblijven.
 4. Met COVID19 blijkt wederom dat Europa, ook op Defensiegebied, technologisch niet autonoom is. Zonder nadere maatregelen verslechtert dit verder. Repercussies worden voorzien op de juist beter in de steigers komende Europese defensiesamenwerking.

Welke boodschap zou u de Tweede Kamer mee willen geven?

Een adequate Nederlandse DVI is onmisbaar. De NL overheid moet tijdens deze crisis zoveel mogelijk in Nederland inkopen. Bij opstarten economie dient dit als accelerator met deze oplossingsrichtingen:   

 1. Steun de DVI in haar slechte liquiditeitspositie.
 2. Versnel bestaande leverings- en betaalschema’s van defensie- en politiecontracten en intensiveer afroepen in raamcontracten.
 3. Haal geplande aanbestedingen en midlifeupdate programma’s bij Defensie en Politie naar voren.
 4. Introduceer nieuwe aanbestedingen en voer meer (duurzame) innovaties in.
 5. Zet de Nederlandse industrie in voor uitvoering van technische maatregelen aan materieel zodat Defensie COVID19-proof kan opereren.
 6. Beperk de gevolgen bij een mogelijke lockdown voor de DVI (vitale proces Defensie).
 7. Zet in op de initieel aangekondigde € 13 miljard in het Europees Defensie Fonds en zorg dat de Nederlandse regering EDF-projecten cofinancieert.
 8. Zowel bij IT, productie, en onderhoudsbedrijven is overcapaciteit door het wegvallen van orders. Defensie kan haar structurele tekort aan kennis en kunde hiermee aanvullen, ook om bovenstaande versnellingen te ondersteunen.
 9. Pas art. 346 VWEU categoraal toe zodat NL bedrijven maximaal worden ingezet.
 10. Stel voor bovenstaande € 500M voor Defensie en €100M voor de Politie beschikbaar voor contracten met de Nederlandse DVI.

Contactpersoon

Matthijs Olde

Matthijs Olde

Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Olde via m.olde@nidv.eu.

Eerder nieuws