+31 (0) 70 3644807

Search

Exportbeleid en Europa onder de aandacht tijdens publieksbijeenkomst

nov 21, 2019 | Nieuws

Zonder een eenduidige interpretatie van het gezamenlijke EU standpunt over het exporteren van  militaire goederen wordt het lastig om van het EDF een succes te maken, was een van de vele conclusies van de NIDV publieksbijeenkomst in Nieuwspoort afgelopen dinsdag. Onder begeleiding van Han ten Broeke als moderator en een volle zaal vanuit de overheid, industrie en NGO’s is er een vol programma neergezet over het Nederlandse exportbeleid en de ontwikkelingen binnen het EDF.

Frans-Duitse deal als tussenstap naar verdere harmonisering

Met de aftrap door Dr. Hans Christoph Atzpodien (managing director BDSV, de Duitse NIDV) was de toon direct gezet. Na een korte introductie, liet hij zien hoe de huidige verschillen van interpretatie van het ‘gezamenlijk’ standpunt binnen de E.U. tot problemen leidt bij reeds bestaande gezamenlijke projecten. Als oplossing zijn Frankrijk en Duitsland recent tot een deal gekomen waarbij de landen elkaar zullen volgen met vergunningen. Hij concludeerde dat, zolang er geen politieke overeenstemming voor verdere harmonisatie van de regels is, dit de enige optie is om succesvol samen te kunnen werken.

Gen b.d. Tom Middendorp, speciaal gezant Europese Defensiesamenwerking , gaf aansluitend een aantal vragen mee aan de aanwezigen. Zo benoemde hij de kansen die het EDF biedt, voor Nederland en onze bondgenoten, maar benadrukte hij dat de EU niet de NAVO moet gaan dupliceren. Daarnaast erkende hij dat ook Nederland nog niet klaar is voor een gezamenlijke Europese defensie-industrie, maar dat daar hard aan gewerkt wordt. Hij haalde ook aan dat er een aantal punten zijn waarop overeenstemming moet worden bereikt binnen de EU. Zowel over de aanbestedingsregels als de interpretatie van de exportregels. Nederland is geen aantrekkelijke partner als wij onszelf beperken met een striktere interpretatie van de regels. Een ‘level playing field’ is dus essentieel.

Kamerleden in debat over harmonisering van het EU exportbeleid

Een van de hoogte punten van de bijeenkomst was het debat met verschillende leden van de Tweede Kamer. André Bosman van de VVD, Isabelle Diks van GroenLinks en Martijn van Helvert van het CDA deden daar aan mee. Ondanks verschillende standpunten waren ze het eens dat Europa tot een gelijke interpretatie van de exportregels moet komen. Hoe dit moest worden bereikt was echter wel punt van discussie.

Publieksbijeenkomst Nieuwspoort

Afsluitend heeft Herman Annink van RSM Consulting een verhaal gehouden over de rol en verantwoordelijkheid van de industrie bij export. De industrie heeft namelijk ook een belangrijke rol in het voorkomen van export naar verkeerde partijen. Bewustwording daarvan moet in de gehele organisatie zitten, en niet alleen bij de top.

Het was een geslaagd evenement. De grote belangstelling en actualiteit van het onderwerp droegen daar zeker aan bij. De NIDV is van plan komend jaar weer een publieksbijeenkomst te organiseren over een actueel onderwerp.

Contactpersoon

Matthijs Olde

Matthijs Olde

Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Olde via m.olde@nidv.eu.

Eerder nieuws