+31 (0) 70 3644807

Drempelbedragen EU aanbesteden 2018-2019

jan 3, 2018 | Nieuws |

De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen vastgesteld voor 2018 en 2019. Deze gelden vanaf 1 januari 2018. In het geval de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moeten deze in beginsel Europees worden aanbesteed. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de oude en nieuwe drempelbedragen. De genoemde bedragen zijn exclusief btw

 

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG  Oude drempelbedragen (2016-2017) Nieuwe drempelbedragen (2018-2019)
Opdrachten voor leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied € 418.000,– € 443.000,–
Opdrachten voor werken op defensie- en veiligheidsgebied € 5.225.000,– € 5.548.000,–

 

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU Oude drempelbedragen (2016-2017) Nieuwe drempelbedragen (2018-2019)
Werken € 5.225.000,– € 5.548.000,–
Leveringen € 209.000,– € 221.000,–
Diensten € 209.000,– € 221.000,–
Leveringen en Diensten voor Centrale overheidsinstanties € 135.000,– € 144.000,–

 

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU Oude drempelbedragen (2016-2017) Nieuwe drempelbedragen (2018-2019)
Concessies € 5.225.000,– € 5.548.000,–

 

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU Oude drempelbedragen (2016-2017) Nieuwe drempelbedragen (2018-2019)
Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten € 418.000,– € 443.000,–
Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten € 5.225.000,– € 5.548.000,–

 

** Let op: de drempelbedragen voor sociale en andere specifieke diensten zijn niet gewijzigd.

Europese Commissie: (gedelegeerde) verordeningen 2017/2365, 2017/2366, 2017/2364 en 2017/2367 van 18 december 2017

Archief

Categorieën