Laatste nieuws

Nieuws: 07-05-2021

Nieuwe regering moet werk maken van veiligheid en strategische autonomie

Veiligheid is een essentieel onderdeel van Europese strategische autonomie en welvaart. Om veiligheid te kunnen bieden moeten Europa en Nederland een serieuze speler zijn op het gebied van moderne defensiebenodigdheden en technologie. De NIDV, samen met brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, FME en TLN hebben daarom een gezamenlijk formatiefiche opgesteld. De organisaties dagen het nieuwe kabinet uit om: substantieel meer geld beschikbaar te stellen voor Defensie, verder te gaan in de samenwerking met andere organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven en duidelijk te kiezen voor innovatie en strategische autonomie bij het aanbesteden.
Public Affairs|NIDV nieuws

Nieuws: 06-03-2021

VVD en CDA lanceren initiatiefnota voor gelijk speelveld binnen Europa

Kamerleden Bosman (VVD) en Van Helvert (CDA) hebben samen een initiatiefnota ingediend over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie. Door de onvoorspelbare en bijzonder strikte Nederlandse interpretatie van de Europese exportcriteria wordt de Nederlandse industrie op achterstand gezet. Daarmee staan banen en innovatieve economische activiteiten onder druk, beargumenteren de indieners.
Public Affairs|Algemeen

Nieuws: 05-03-2021

NIDV en SpaceNed kiezen de ruimte

Op 29 juni 2020 hebben de NIDV en SpaceNed een gezamenlijke werkgroep opgericht om het belang van ruimtevaart in het Defensie- en Veiligheidsdomein uit te dragen.
NPVS|Public Affairs|NIDV nieuws