Corona

Voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsector  is de impact van de corona-crisis ingrijpend. Als leveranciers aan de vitale sectoren wordt hard meegewerkt om deze crisis te beteugelen. Van het met spoed produceren van extra beademingsapparatuur, rijdende laboratoria en mobiele ziekenhuizen tot het ontlasten van de veiligheidsorganisaties of het overnemen van secundaire processen, iedereen draagt zijn of haar steentje bij.

Zie ook:

Coronamaatregelen Rijksoverheid

VNO-NCW Informatie voor ondernemers

Overheid en bedrijfsleven werken intensief samen om de gevolgen van de COVID19-pandemie tot een minimum te beperken. Dat geldt ook voor de bedrijven die werken voor defensie en veiligheid. Waar mogelijk passen zij productieprocessen aan om essentiële behoeften van overheid en ziekenhuizen te vervullen.

DVI aangemerkt als essentieel

Leveringen aan Nederlandse publieke veiligheidsorganisaties moeten ondanks de coronamaatregelen zo veel mogelijk doorgaan. Continuïteit is ook van belang voor de toeleveranciers. En ook leveringen vanuit het buitenland aan Nederlandse opdrachtgevers op het gebied van publieke veiligheid mogen niet stoppen. De inzet van Defensie is aangemerkt als een vitaal proces. Defensie heeft een “Kader uitsluiting Defensie-industrie en gerelateerde bedrijven bij een mogelijke Nederlandse lockdown opgesteld. Ook essentiële bedrijven in de defensie- en veiligheidsector kunnen om een uitzonderingspositie vragen als dit nodig is. Zie ook coronaloket

Ondersteuning Defensie- en Veiligheidsector

De sectorbedrijven kunnen gebruik maken van de generieke kabinetsmaatregelen. Daarnaast hebben de ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat besluiten genomen om de DVI te ondersteunen. Dat waardeert de NIDV zeer. Inmiddels heeft onze achterban van Defensie-functionarissen berichten ontvangen met een positieve grondhouding om samen op te trekken tijdens de crisis. Er is begrip voor de situatie bij de Defensie- en Veiligheidsector. Ook heeft de commissaris Militaire Productie gemeld dat de staatssecretaris van EZK de nationale betalingsverplichting voor het jaar 2020 van deelnemende bedrijven in het F-35 programma heeft uitgesteld. Dat is in het belang vanwege de onder druk staande cashflow van de bedrijven.

Coronaloket

Defensie en de NIDV hebben een coronaloket voor  bedrijven die vanwege corona problemen ondervinden in hun leveringen en/of dienstverlening aan Defensie. De NIDV fungeert als eerste aanspreekpunt bij het loket, ook voor bedrijven die niet bij de stichting zijn aangesloten.

Bedrijven kunnen voor het coronaloket mailen naar office@nidv.eu.

Laatste nieuws