NL-DPAS

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Als u zaken wilt doen met met het Amerikaanse ministerie van Defensie (Department of Defence) kan het in uw voordeel zijn om u aan te sluiten bij het Defence Priorities and Allocation System (NL-DPAS). Dit kan u helpen in aanmerking te komen voor grote contracten. De NIDV heeft hier samen met de Ministeries van Defensie en Economische Zaken en Milieu hard aan gewerkt en wilt haar deelnemers zo goed mogelijk helpen zich hierbij aan te sluiten.

Wat is de NL-DPAS 

 Als bedrijven aansluiten bij deze Code of Conduct, worden zij beter gepositioneerd voor het afsluiten van contracten waarbij het Amerikaanse ministerie van Defensie is betrokken. 

Nederlandse bedrijven die zich door ondertekening van een code of conduct aan het NL DPAS verbinden, verklaren daarmee dat zij, indien dat wordt gevraagd, met prioriteit aan het Amerikaanse ministerie van Defensie zullen leveren. Andersom geldt hetzelfde voor Amerikaanse bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan het US DPAS in de richting van Defensie. Door deze wederkerige afspraken wordt de leveringszekerheid aan de defensieorganisaties van beide landen vergroot. 

Aansluiten bij de NL-DPAS 

Het aanmeldingsformulier is direct na de vergadering per mail aan de NIDV-deelnemers verzonden. Het Commissariaat Militaire Productie (CMP) beoordeelt de aanmelding, waarna het Pentagon besluit over toelating. Toegelaten bedrijven worden vermeld op de site van het Pentagon. 

De code beschrijft onder welke voorwaarden een bedrijf zich kan verbinden aan de NL-DPAS en welke rechten en plichten dat met zich meebrengt. Deelname levert een ‘keurmerk van leveringsbetrouwbaarheid’ op. Ondertekening van de code levert Nederlandse bedrijven een voorkeurspositie op. Dat is het geval als ze meedingen naar Amerikaanse defensieopdrachten. 

De nieuwe NL-DPAS vereenvoudigt zo het handelsproces tussen Nederland en de VS en het vergroot leveringszekerheid voor Defensie vanuit de VS.