+31 (0) 70 3644807

Search

Defensie wil via een nieuwe manier van inkopen het Nederlandse mkb inspireren om innovatieve producten en diensten te leveren aan Nederlandse legerbases.

(bron: de Telegraaf, 5-2-2016)

Samen met metaalbedrijvenorganisatie FME start Defensie een proef rond de inkoop voor bases waar Nederlandse militairen tijdens uitzending naar het buitenland verblijven. Het initiatief werd donderdag 4 februari gelanceerd tijdens een smart industrybijeenkomst in Apeldoorn.

Door middel van het Fieldlab Smart Bases, zoals de proef heet, zoekt Defensie contact met mkb-bedrijven die kunnen voorzien in alle denkbare civiele behoeftes rond de inrichting van de bases van waaruit Nederlandse militairen in het buitenland opereren. ,,Daar wonen soms een paar duizend militairen. Alles wat je in een gewoon dorp hebt, is daar ook, behalve alcohol”, zegt brigadegeneraal Hans Damen, bij Defensie verantwoordelijk voor het project.

Als het gaat om aanbesteden, loopt Defensie bepaalt niet voorop, zegt Damen, al is er sinds het eind van de Koude Oorlog al veel veranderd. ,,De klassieke manier van inkopen was dat je na een vaste procedure een bestelling plaatst voor een partij iPad 1’s die je dan geleverd krijgt op het moment dat de iPad 4 al op de markt is”, omschrijft de generaal de huidige praktijk, waarin vaak Europees en met dikke boekwerken aanbesteed moet worden.

Met het Fieldlab wil de Landmacht experimenteren met aanbestedingsvormen, waarin leverancier niet tot uitentreuren omschreven producten leveren, maar voorzien in een behoefte voor een bepaalde duur, zodat de base altijd voorzien is van het beste dat er is. ,,Dat zijn we verplicht aan de jongens en meisjes die we op pad sturen.”

De generaal hoopt op creatieve oplossingen waar Defensie zelf nooit aan zou kunnen denken, of producten die er nu nog niet zijn. ,,Wat mooi zou zijn, is tentdoek waarmee energie opgewekt kan worden, maar dat ook granaatscherven kan tegenhouden”, geeft de brigadegeneraal een voorbeeld. ,,Maar dat hoeft helemaal niet de uitkomst te zijn. Het kan ook iets heel anders zijn, waar we zelf niet opkomen.”

Zo zijn vindingen die het aantal transportbewegingen van en naar het kamp kunnen terugbrengen altijd welkom. Het meenemen van honderden containers met spullen, betekent ook dat er extra ritten moeten worden afgelegd, waarbij vrachtwagens soms gevaar lopen om te worden aangevallen.

Defensie werkt al veel samen met bedrijven om kennis en kunde uit te wisselen, onder meer door middel van het over en weer detacheren van personeel, waarbij externen soms met een status als reservist meewerken.

Voor bedrijven biedt samenwerking met defensie een mooie kans om nieuwe toepassingen te ontwikkelen of producten te testen in een militaire omgeving, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bleumink. ,,De innovaties die dit oplevert, kunnen bedrijven weer exporteren.” Dat bedrijven het opzetten en runnen van bases gaat overnemen, zoals bij de Amerikanen gebeurt, is volgens Damen zeker niet de bedoeling. Dat is een dure oplossing en bovendien willen we altijd zelf deze capaciteiten in huis houden. Zeker de risicovolle processen als het opzetten van een basis en activiteiten tegen de frontlinie, zal Defensie altijd in eigen hand houden, zegt Damen. ,,De eerste 100 dagen en de laatste 100 meter, die zullen we altijd zelf blijven doen.”

Voor aanmelding en informatie: smartbase@mindef.nl

Brigadegeneraal Hans Damen en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bleumink tijdens de aftrap van het Fieldlab Smart Bases in Apeldoorn. Foto: Riekelt Pasterkamp