+31 (0) 70 3644807

Search

Damen en vakbonden tekenen convenant bouw onderzeeboten in Nederland

okt 10, 2019 | Nieuws

Scheepswerf Damen Schelde Naval Shipbuilding en de vakbonden hebben vandaag een convenant ondertekend, waarin afspraken staan voor de bouw van de nieuwe Nederlandse onderzeeboten in Nederland. Daarbij is vastgelegd dat, onder voorbehoud van specifieke klanteisen, primair voor Nederland wordt gekozen als kennis, ontwikkel en (high-end) productie- en assemblagelocatie voor de onderzeeboten.

Het convenant werd gisteren ondertekend door Damen Schelde Naval Shipbuilding en de gezamenlijke vakverenigingen FNV, CNV Vakmensen, De Unie en RMU Werknemers. De gezamenlijke vakverenigingen onderschrijven de brede economische relevantie van dit project, in het kader van directe werkgelegenheid. Ze geven in dit kader steun aan de Nederlandse industriële belangen.

Convenant bouw onderzeeboten impuls voor sector!

Binnen het convenant wordt gestreefd naar het behoud en de verdere uitbouw van het Nederlandse marinebouwcluster en haar toeleveranciers. Daarbij wordt de werkgelegenheid en inkomenspositie van haar werknemers gewaarborgd. Onder andere door het bieden van een constructieve arbeidsinzet en –samenwerking. Ook wordt gewerkt aan de verbetering van de aansluiting op opleidingen en bedrijfsbehoeftes. Onder andere door de om- en bijscholing van de werknemers. In kader van de werving van toekomstig technisch personeel en aansluiting bij de opleidingen, worden jaarlijks minimaal tussen de 10 en 20 stageplaatsen en/of leerling plaatsen gecreëerd.

De huidige Walrusklasse is uniek in haar capaciteiten en in Nederland ontworpen, gebouwd en zeer recent nog volledig gemoderniseerd. Met de voorgenomen vervanging van de Walrusklasse is kans om ook de toekomstige state-of-the-art onderzeeboten te ontwerpen en bouwen binnen de Nederlandse maritieme ecosysteem. Daarbij moet helder worden beseft: de Nederlandse marinebouw is een volledige en zelfscheppende industrie die uiterst hoogwaardige marineschepen, van schets tot oplevering, ontwikkelt en bouwt en gedurende de gehele levensduur moderniseert en onderhoudt.

Op de foto ziet u van links naar rechts:
Hein van Ameijden Directeur Damen Schelde Naval Shipbuilding, Piet Verburg – CNV vakmensen, Melanie Blonk – RMU, Dirk van Gestel – Unie en Carl Kraijenoord – FNV

Contactpersoon

Matthijs Olde

Matthijs Olde

Adviseur Politiek, Projecten en Communicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Olde via m.olde@nidv.eu.

Eerder nieuws