Op woensdag 3 maart a.s. van 15:30 – 17:00 uur organiseert het NIDV Platform Vliegende Systemen een webinar met als thema “Space”. Deelname aan het webinar is mogelijk voor deelnemers van de NIDV en leden van SpaceNed.

De agenda van het webinar is als volgt:

  1. Presentatie “Space vanuit de optiek van Defensie” door LtKol Bernard Buijs (hoofd van de sectie Space van het Air&Space Warfare Centre) en Majoor Petra Wijnja (Hoofdofficier toegevoegd Space Situational Awareness).
  2. Presentatie door Ron Nulkes (Directeur NIDV) en Jeroen Rotteveel (Voorzitter SpaceNed) van het Positionpaper Space dat is geschreven door de gezamenlijke werkgroep van NIDV en SpaceNed. Tevens wordt het beoogde gebruik daarvan richting de politiek toegelicht in de aanloop naar de verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet. Een korte toelichting op de samenwerking tussen NIDV en SpaceNed en op het Positionpaper vindt u in het kader hieronder.
  3. Reflectie van Patrick Bolder (Strategic Analyst, HCSS) op de presentaties van Defensie en NIDV/SpaceNed.

Aanmelden

Aanmelding kan door het sturen van een email aan bijeenkomst@nidv.eu onder vermelding van “Webinar Space”. Na aanmelding ontvangt u kort voor het evenement een link om te kunnen deelnemen. Het webinar is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers van de NIDV en SpaceNed.

Toelichting

De publieke en private infrastructuur van satellieten in de ruimte is van groot strategisch belang voor het functioneren van onze data-gedreven samenlevingen. Door dalende lanceerkosten en miniaturisering is deze markt niet langer voorbehouden aan wereldspelers maar ook toegankelijk geworden voor private en kleinere statelijke spelers. Het gebruik van de mogelijkheden van infrastructuur in de ruimte én de bescherming van diezelfde strategische infrastructuur, is ook van groot belang in het Nederlandse Defensie- en Veiligheidsdomein. Toch is de Nederlandse regering tot nu nog terughoudend geweest met investeringen in space en hoewel aangekondigd in de Defensievisie 2035 laat de spacestrategie van Defensie vooralsnog op zich wachten

Om het belang van het thema space nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de Nederlandse politiek en om de belanghebbende partijen in Nederland zo goed mogelijk te positioneren in het Nederlandse Defensie- en Veiligheidsdomein hebben SpaceNed en de NIDV vorig jaar een gezamenlijke werkgroep opgericht met als thema: “Ruimtevaart voor Defensie en Veiligheid”. Het eerste product van de werkgroep is nu gereed. Het betreft een “Positionpaper Space” dat zal worden gebruikt als bron voor doelgerichte communicatie met de Nederlandse politiek.

Laatste nieuws