In samenwerking tussen Defensie, MINEZK/CMP, RVO en NIDV (NMC werkgroep DUKC) wordt op 9 maart (10-11:30 uur) het Webinar Marinebouw – dialoogfase vervanging onderzeeboten Walrus-klasse georganiseerd voor het Nederlandse Marinebouwcluster. Meer informatie vindt u onderstaand.

Deze weken begint de dialoogfase (D-fase) in de aanbestedingsprocedure van de vervanging van de Walrus-klasse onderzeeboten van de Nederlandse Koninklijke Marine. Tijdens de dialoog gaat defensie op basis van een concept Overeenkomst en -Programma van Eisen voor zowel de boten als de In-Service Support het gesprek aan met drie kandidaat-werven, te weten Naval Group (Frankrijk), Saab Kockums (Zweden) en Thyssenkrupp Marine Systems (Duitsland). Een belangrijk onderwerp tijdens deze dialoog is het beschermen van de Nederlandse wezenlijke nationale veiligheidsbelangen. Hiervoor worden expliciet concrete maatregelen en eisen geformuleerd die strategische autonomie van de nieuwe onderzeebootcapaciteit moeten waarborgen.

Tijdens deze online bijeenkomst wordt uitgelegd waar we nu staan, hoe het komend jaar er zal gaan uitzien en wat dit voor u betekent.

Voor meer informatie:

Webiste RVO

Laatste nieuws

Nieuws: 18-02-2021

DUKC publiceert nieuw ambitiedocument

Het project “Vervanging onderzeebootcapaciteit” is een van de grootste en meest complexe materieelprojecten voor de komende jaren. Een substantiële participatie is voor de Defensie zeker zo belangrijk als voor de nationale industrie: het borgt immers de strategische autonomie van onze Onderzeedienst. Het DUKC staat voor het behoud van onderwatertechnologie en zet zich in om deel te nemen aan het project “Vervanging onderzeebootcapaciteit”. Het DUKC is een werkgroep van het Platform NIDV Marinebouw Cluster. Bedrijven met een ambitie en een toekomst die past bij Nederland als toonaangevende maritieme natie.
DUKC|NIDV nieuws

Nieuws: 18-02-2021

Periscoopproductie komt terug naar Nederland

Nedinsco uit Venlo heeft met HENSHOLDT Optronics GmbH uit Oberkochen (DE) een intentieverklaring getekend om complexe onderdelen voor periscopen te produceren. De productie zal plaatsvinden in de bestaande vestiging van Nedinsco in Venlo. Voor de montage zal een high-end speciale productieruimte worden gecreëerd met behulp van de modernste optronische gereedschappen en apparatuur. De productie begint in de zomer van 2021 en zal de komende jaren naar verwachting verder groeien.
DUKC|Industrie Nieuws

Nieuws: 18-02-2021

Zet in op Nederlandse defensie-industrie bij de vervanging van de onderzeeboten

Nederlandse marineschepen zijn sinds de tijd van Michiel de Ruyter in gezamenlijke ontwikkelings- en bouwprojecten tot stand gekomen. Daarbij werkt Defensie als ontwikkelaar samen met Nederlandse kennisinstellingen en industrie aan het concept en product. Deze samenwerking staat bekend als de Gouden Driehoek. Deze samenwerking levert zonder uitzondering aantoonbaar goedkopere, slimmer bemande en meer state-of-the-art platformen dan concurrerende werven.
DUKC|NIDV nieuws