Defensie en daarmee het CLAS krijgt met de Defensienota 2022 middelen om uitdagingen aan te gaan met een ongekende groei.

Gelet op de intentie van Defensie om meer dan ooit de samenwerking met andere ministeries, bedrijfsleven en Europese- en NAVO partners aan te gaan, doet de vraag zich dan ook voor wat dit betekent voor het CLAS. Waar liggen de mogelijkheden, kansen en wat zijn daarbij de prioriteiten?

Luitenant-Generaal Wijnen (Commandant Landstrijdkrachten) zal de leden van het NGP platform hierover informeren.

De deelnemers van het platform hebben de uitnodiging ontvangen.

Laatste nieuws